Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny _ Brożec dz.nr 1301

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia w formie darowizny.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do darowizny.pdf

Wersja XML