Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

logo leader.jpeg
1. Zagospodarowanie ogródka zabaw „KADŁUBAK” w Walcach

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności własnej miejscowości poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, podniesienie jego walorów estetycznych oraz optymalne zagospodarowanie istniejących walorów rekreacyjnych.
Ponadto przyczyni się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności, tożsamości z danym obszarem i troski mieszkańców o swoją „małą ojczyznę

Wydatki, które zostaną poniesione na ten projekt wyniosą ogólnie: 32.999,02,-zł
- z tego pomoc dofinansowana wyniesie 22.783,22,-zł
- środki własne wynoszą 5.477,60,-zł


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-01