Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Brak opisu obrazka Projekty Współfinansowane ze ŚrodkówBrak opisu obrazka
Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego


1. Gmina Walce zrealizowała w 2005 roku projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem"


2. W dniu 16.09.2005 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce – etap I” Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Zakończenie całego zadania przewidziane jest na 30.08.2006 r.

Galeria zdjęć z placu budowy

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Dnia 28.11.2005 roku dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku część a) kolektor sanitarny Stradunia - Grocholub - Walce zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce – etap I” .
Charakterystyka przekazanej budowy:
- rurociąg tranzytowy PE 180 - 2800 m,
- rurociąg tranzytowy PE 200 - 2211 m,
- rurociąg tranzyt 200-250 - 103 m,
- pompownia 1500 w Walcach,
- pompownia 1500 w Grocholubiu.

Kontynuacją budowy systemu kanalizacji gminy Walce była rozpoczęta w kwietniu i zakończona w sierpniu 2006 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Walce o długości 4631 m dzięki czemu do kanalizacji podłączonych zostało 76 gospodarstw domowych oraz 9 obiektów działalności gospodarczej.
W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia budowane na II etap Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Walce, jednakże prace będą możliwe dopiero po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


opracował Marek Smandzik
Wersja XML