Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sektorowy Program Operacyjny

Brak opisu obrazkaProjekty współfinansowane z Sektorowego Programu Brak opisu obrazka
Operacyjnego


Gmina Walce realizuje projekty współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 pn.

1. Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Brożcu,
Dnia 09 listopada 2005 roku zakończona została realizacja zadania.
Koszt zrealizowanego projektu wyniósł:
40 824,92 zł. z czego dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego wyniosło 26 770,00 zł.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

2.Przebudowa sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach,

„Przebudowa Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach  W dniu 28.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy „BARTON” J. Barton, ul. Prusa 14, 48 -50 Głogówek na kwotę netto: 135.144,04  + VAT 22% 29.731,69 . Cena brutto 164.875,73 zł.

                na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Usługi Budowlane z Zakresu Projektowania i Nadzorowania –Adam Nossol ul. Lipowa 4  47-344 Walce na kwotę 4.000,00 + 22 % VAT 880,00. Cena brutto 4.880,00 zł.

                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 146.144,04 zł netto

 178.295,73 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 06.05.2006 r.

Zadanie zostanie  zakończone   w  dniu 06.07.2006 r.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

3.Remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach,
„Remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach”
W dniu 11.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy  „KUPO-BAU” K. Poręba, ul. Sportowa 5 48 – 250 Głogówek  na kwotę netto: 216.428,33  + VAT 22%  47.614,23. Cena brutto 264.042,56.
                      na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Biuro projektowo – Budowlane    ul. 3 – go Maja 16, 48 – 250 Głogówek na kwotę 3.950,00 + 22 % VAT 869,00. Cena brutto 4.819,00.
                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 223.118,33 zł netto
272.204,36 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 26.04.2006 r.
Zadanie zostanie  zakończone   w  dniu 25.08.2006 r.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 4.Budowa kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni
„Budowa kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni”
W dniu 19.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa  Produkcyjno Usługowo – Handlowego „MAK-RO” S. Górski, J. Górska Spółka Jawna ul. Witosa 1 a      48 – 120 Baborów na kwotę netto: 122.937,99  + VAT 22%  27.046,36. Cena brutto 149.984,35 zł.
                      na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Biuro Projektowo – Budowlane    ul. 3 – go Maja 16, 48 – 250 Głogówek na kwotę 3.150,00 + 22 % VAT 693,00. Cena brutto 3.843,00.
                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 128.417,49 zł netto
156.669,35 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 28.04.2006 r.
Zadanie zostanie  zakończone  zgodnie umową Nr 341/31/2/06 z dnia 27.04.2006r. w  dniu 28.06.2006 r. 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
W dniu 07-07-2006 r. przeprowadzono odbiór ostateczny budowy kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni i oddano kort do użytku.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
opracowali:  Marek Smandzik, Ilona Wyciślok

 

 

 

 

Wersja XML