Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.1.2017.pdf


PDFinformacja z sesji otwarcia - Azbest 2017.pdf
 

PDFzapytanie ofertowe 20.06.2017.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie _Wykonawca.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości objętych zadaniem.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.pdf
 

Wersja XML