Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

 
DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCXSIWZ_Stradunia..docx
PDFUchwała Nr XVI_104_2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVI_104_2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r..pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Adamów
Data wytworzenia: 2013-03-19
Wersja XML