Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)

DOCZawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html 

DOCSIWZ - Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Rozkochowie.doc 
DOCzał. nr 1 - Formularz ofertowy - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie.doc 
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 
DOCzał. nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc 
DOCzał. nr 3 - Oświadczenie o spelnieniu warunków ....doc 
DOCzał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc 
DOCzał. nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzał. nr 6 - Projekt umowy.doc
PDFzał. nr 7 - PRZEDMIAR ROBOT DR.DOJ. DO. GR.ROL. K.KWALIFIKOWANE.pdf 
PDFzał. nr 8 - PRZEDMIAR ROBOT DR.DO.DOGR.ROL.KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE.pdf 
zał. nr 9:
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf 
PDFPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf 
PDFBIOZ.pdf 

PDFzał. nr 10 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2012-05-14
Wersja XML