Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 RADY GMINY WALCE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Data utworzenia: 11-06-2021 09:52
 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Data modyfikacji: 11-06-2021 09:48
 3. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- drugie postępowanie
  Data modyfikacji: 10-06-2021 13:25
 4. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców
  Data modyfikacji: 10-06-2021 12:05
 5. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.
  Data modyfikacji: 09-06-2021 12:00
 6. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021r.
  Data modyfikacji: 09-06-2021 11:58
 7. Petycje złożone do Wójta Gminy Walce
  Data modyfikacji: 09-06-2021 07:25
 8. Dyskusja publiczna 08.06.2021 godz. 14:00 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Data modyfikacji: 08-06-2021 11:25
 9. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Data modyfikacji: 08-06-2021 09:01
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy_2311_3
  Data modyfikacji: 07-06-2021 15:38
Wersja XML