Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Data modyfikacji: 14-05-2021 09:10
 2. Ponowne wyłożenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - 2 EDYCJA
  Data modyfikacji: 12-05-2021 14:16
 3. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:42
 4. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:23
 5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:21
 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce- Grocholub- ZP.271.4.4.2021
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:14
 7. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Data modyfikacji: 04-05-2021 08:37
 8. Zarządzenia Wójta w roku 2021
  Data modyfikacji: 30-04-2021 14:39
 9. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Data utworzenia: 30-04-2021 14:37
 10. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Data utworzenia: 30-04-2021 14:31
Wersja XML