Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. XXXIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 26 maja 2021 roku
  Data modyfikacji: 21-07-2021 14:46
 2. XXXIV Sesja Rady Gminy Walce -30.06.2021 r.
  Data modyfikacji: 21-07-2021 14:40
 3. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Data modyfikacji: 21-07-2021 12:31
 4. Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:22
 5. Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:20
 6. Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcieze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonejSpołecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:16
 7. Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzeniespółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:15
 8. Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:13
 9. Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:12
 10. Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Data utworzenia: 21-07-2021 12:09
Wersja XML