Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 23 listopada 2022 roku
  Data modyfikacji: 08-12-2022 13:19
 2. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 października 2022 roku
  Data modyfikacji: 08-12-2022 13:13
 3. LII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 września 2022 roku
  Data modyfikacji: 08-12-2022 13:02
 4. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2022
  Data modyfikacji: 08-12-2022 12:44
 5. LV Sesja Rady Gminy Walce - 30.11.2022 r.
  Data modyfikacji: 08-12-2022 12:43
 6. Uchwała Nr LV/428/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-11-2022 w sprawie wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce
  Data utworzenia: 08-12-2022 12:40
 7. Uchwała Nr LV/427/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce
  Data utworzenia: 08-12-2022 12:39
 8. Uchwała Nr LV/426/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-11-2022 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Data utworzenia: 08-12-2022 12:38
 9. Uchwała Nr LV/425/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"
  Data utworzenia: 08-12-2022 12:37
 10. Uchwała Nr LV/424/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022 – 2037"
  Data utworzenia: 08-12-2022 12:36