Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4817747784477165827564662523593809400000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562914466837750440524927347380487293951440731420514213748705
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 70772
 2. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 69548
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57873
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 53726
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44069
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 32151
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 29414
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 29274
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 24282
 10. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 19151
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 18510
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 17413
 13. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 16828
 14. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 16614
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 12484
 16. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 11452
 17. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 11297
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10815
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10679
 20. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10470
 21. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 10454
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10290
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10009
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 9535
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 9241
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8738
 27. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 8728
 28. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 8641
 29. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 8546
 30. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 8526
 31. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 8478
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8240
 33. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 8174
 34. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 8112
 35. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 7972
 36. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7795
 37. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 7792
 38. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7770
 39. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 7716
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 7442
 41. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 7423
 42. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7416
 43. Budżet 2013
  Wyświetleń: 7348
 44. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7230
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 7182
 46. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 7140
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7130
 48. Sołectwa
  Wyświetleń: 7084
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 7070
 50. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6849
 51. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6811
 52. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 6642
 53. Budżet 2014
  Wyświetleń: 6593
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6569
 55. Berg
  Wyświetleń: 6555
 56. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 6516
 57. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6510
 58. Opłata targowa
  Wyświetleń: 6463
 59. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 6419
 60. Budżet 2010
  Wyświetleń: 6400
 61. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6327
 62. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 6297
 63. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 6278
 64. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 6272
 65. Budżet 2009
  Wyświetleń: 6216
 66. Archiwa
  Wyświetleń: 6185
 67. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6178
 68. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6125
 69. Budżet 2008
  Wyświetleń: 6123
 70. Rejestry
  Wyświetleń: 6108
 71. Malá Morávka
  Wyświetleń: 6095
 72. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 6008
 73. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5941
 74. PODATKI
  Wyświetleń: 5896
 75. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 5895
 76. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 5881
 77. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5856
 78. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 5840
 79. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 5814
 80. Ewidencje
  Wyświetleń: 5801
 81. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5773
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5766
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5737
 84. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 5709
 85. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 5670
 86. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5644
 87. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5625
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5611
 89. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 5458
 90. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 5430
 91. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 5369
 92. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 5355
 93. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 5339
 94. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 5269
 95. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5256
 96. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5192
 97. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5123
 98. Podatek rolny
  Wyświetleń: 5103
 99. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 5067
 100. Dobieszowice
  Wyświetleń: 5027
 101. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5013
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5013
 103. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4997
 104. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4988
 105. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4977
 106. Brożec
  Wyświetleń: 4970
 107. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4949
 108. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4901
 109. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4833
 110. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 4751
 111. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 4749
 112. Walce
  Wyświetleń: 4723
 113. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4713
 114. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4712
 115. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4694
 116. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4665
 117. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4636
 118. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4587
 119. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 4558
 120. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4538
 121. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4506
 122. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 4423
 123. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 4407
 124. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4365
 125. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4363
 126. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 4346
 127. Zabierzów
  Wyświetleń: 4327
 128. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4316
 129. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4255
 130. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 4253
 131. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 4253
 132. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4240
 133. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 4236
 134. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4235
 135. Stradunia
  Wyświetleń: 4221
 136. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4219
 137. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 4195
 138. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4162
 139. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4154
 140. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 4134
 141. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 4110
 142. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 4077
 143. PETYCJE
  Wyświetleń: 4070
 144. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 4070
 145. Rozkochów
  Wyświetleń: 4028
 146. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 4024
 147. Kromołów
  Wyświetleń: 4015
 148. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3999
 149. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3994
 150. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3967
 151. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3934
 152. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3918
 153. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3917
 154. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3907
 155. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3899
 156. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 3897
 157. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3894
 158. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3894
 159. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3857
 160. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3820
 161. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3770
 162. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 3727
 163. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3720
 164. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3711
 165. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3679
 166. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3669
 167. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3641
 168. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3632
 169. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3629
 170. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3611
 171. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 3610
 172. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3599
 173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3596
 174. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3590
 175. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3562
 176. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3561
 177. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3553
 178. Kontrole
  Wyświetleń: 3547
 179. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3545
 180. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3544
 181. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3523
 182. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 3513
 183. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3506
 184. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 3477
 185. Grocholub
  Wyświetleń: 3463
 186. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3453
 187. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3402
 188. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3386
 189. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 3380
 190. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3366
 191. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3347
 192. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3327
 193. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 3325
 194. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 3324
 195. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3316
 196. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 3315
 197. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 3304
 198. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3294
 199. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3274
 200. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3248
 201. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 3234
 202. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 3223
 203. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3218
 204. RODO
  Wyświetleń: 3211
 205. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 3210
 206. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 3209
 207. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 3200
 208. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 3187
 209. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 3187
 210. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 3166
 211. Protokoły
  Wyświetleń: 3162
 212. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 3158
 213. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 3156
 214. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 3152
 215. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 3145
 216. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 3128
 217. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 3123
 218. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 3122
 219. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3085
 220. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 3084
 221. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 3074
 222. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 3074
 223. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 3065
 224. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 3059
 225. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 3055
 226. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 3054
 227. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 3045
 228. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 3036
 229. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 3036
 230. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 3022
 231. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 3014
 232. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3013
 233. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 3009
 234. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 3003
 235. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2998
 236. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2994
 237. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2993
 238. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2989
 239. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2987
 240. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2979
 241. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2964
 242. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2962
 243. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2959
 244. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2957
 245. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2955
 246. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2951
 247. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2950
 248. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2942
 249. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2941
 250. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2937
 251. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2928
 252. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2923
 253. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2919
 254. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2919
 255. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2916
 256. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 2909
 257. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2901
 258. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2897
 259. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2896
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2892
 261. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2887
 262. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2884
 263. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2881
 264. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2877
 265. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2877
 266. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2876
 267. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2874
 268. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2871
 269. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2864
 270. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2854
 271. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2843
 272. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2839
 273. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2834
 274. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2832
 275. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2821
 276. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2816
 277. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2816
 278. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2816
 279. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2814
 280. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2813
 281. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2800
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2796
 283. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2794
 284. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2791
 285. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2776
 286. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2765
 287. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2763
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2759
 289. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2754
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2751
 291. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2748
 292. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2743
 293. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2739
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2724
 295. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 2724
 296. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2724
 297. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 2718
 298. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2718
 299. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2707
 300. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2705
 301. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2699
 302. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2696
 303. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2689
 304. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2678
 305. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2675
 306. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2666
 307. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2662
 308. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2662
 309. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2656
 310. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2654
 311. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2643
 312. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2641
 313. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2627
 314. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2620
 315. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2604
 316. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2596
 317. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2593
 318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2588
 319. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2568
 320. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2563
 321. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2559
 322. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2558
 323. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2549
 324. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2548
 325. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2542
 326. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2534
 327. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2523
 328. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2523
 329. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2520
 330. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2514
 331. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2511
 332. PESEL
  Wyświetleń: 2510
 333. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2509
 334. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2508
 335. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2506
 336. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2502
 337. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2499
 338. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2498
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2495
 340. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2480
 341. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2473
 342. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2471
 343. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2470
 344. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2465
 345. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2458
 346. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2456
 347. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2450
 348. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2442
 349. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2441
 350. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2441
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2440
 352. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2436
 353. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2436
 354. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2435
 355. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2424
 356. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2424
 357. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2422
 358. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2415
 359. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2405
 360. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2396
 361. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2391
 362. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2385
 363. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 2374
 364. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2371
 365. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2371
 366. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2369
 367. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2368
 368. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2355
 369. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2354
 370. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2344
 371. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2344
 372. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2343
 373. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2342
 374. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2337
 375. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 2337
 376. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2337
 377. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2335
 378. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2334
 379. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2334
 380. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2331
 381. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2331
 382. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 2331
 383. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2318
 384. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 2317
 385. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2316
 386. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2308
 387. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2305
 388. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2303
 389. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2298
 390. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2294
 391. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2293
 392. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2285
 393. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2281
 394. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2278
 395. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2271
 396. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 2264
 397. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2262
 398. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 2248
 399. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2245
 400. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2244
 401. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2239
 402. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2236
 403. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 2232
 404. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 2228
 405. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 2220
 406. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 2217
 407. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 2215
 408. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2215
 409. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 2208
 410. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2203
 411. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 2201
 412. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 2199
 413. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2194
 414. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2191
 415. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2183
 416. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2183
 417. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2182
 418. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 2170
 419. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2169
 420. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 2169
 421. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 2166
 422. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 2163
 423. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 2163
 424. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2159
 425. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2159
 426. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2148
 427. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2141
 428. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 2141
 429. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 2119
 430. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 2117
 431. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2117
 432. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2109
 433. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 2107
 434. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2106
 435. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2104
 436. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 2104
 437. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 2101
 438. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 2098
 439. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 2098
 440. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2093
 441. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 2088
 442. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2083
 443. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2081
 444. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 2077
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2076
 446. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 2069
 447. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2058
 448. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 2051
 449. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 2048
 450. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2048
 451. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 2046
 452. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 2044
 453. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 2042
 454. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2039
 455. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 2038
 456. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2037
 457. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2033
 458. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 2032
 459. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2031
 460. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2029
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2028
 462. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 2027
 463. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2023
 464. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2007
 465. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 2004
 466. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 2003
 467. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2001
 468. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1992
 469. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1990
 470. Protokoły
  Wyświetleń: 1990
 471. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1988
 472. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1986
 473. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1985
 474. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1969
 475. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1949
 476. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1948
 477. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1944
 478. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1942
 479. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1941
 480. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1938
 481. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1933
 482. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1933
 483. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1933
 484. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1930
 485. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1929
 486. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1928
 487. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1924
 488. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1923
 489. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1921
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1920
 491. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1916
 492. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1916
 493. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1913
 494. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1906
 495. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1905
 496. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1902
 497. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1894
 498. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1893
 499. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1887
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1886
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1885
 502. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1883
 503. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1880
 504. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1879
 505. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1878
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1875
 507. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1873
 508. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1868
 509. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1866
 510. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1858
 511. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1853
 512. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1852
 513. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1851
 514. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1841
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1840
 516. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1840
 517. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1835
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1831
 519. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1831
 520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1829
 521. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1828
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1827
 523. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1826
 524. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1825
 525. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1824
 526. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1823
 527. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1819
 528. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1813
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1812
 530. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1811
 531. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1809
 532. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1809
 533. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1801
 534. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1801
 535. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1801
 536. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1799
 537. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1793
 538. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1793
 539. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1787
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1787
 541. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1786
 542. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1777
 543. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1775
 544. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1774
 545. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1770
 546. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1768
 547. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1768
 548. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1768
 549. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1766
 550. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1764
 551. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1762
 552. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1761
 553. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1760
 554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1759
 555. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1758
 556. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1756
 557. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1756
 558. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1756
 559. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1754
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1750
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1749
 562. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1748
 563. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1742
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1742
 565. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1741
 566. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1738
 567. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1733
 568. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1728
 569. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1720
 570. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1720
 571. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1719
 572. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1714
 573. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1714
 574. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1714
 575. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1705
 576. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1702
 577. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1701
 578. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1700
 579. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1695
 580. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1693
 581. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1691
 582. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1686
 583. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1678
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1675
 585. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1669
 586. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1668
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1667
 588. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1667
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1662
 590. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1662
 591. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1662
 592. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1660
 593. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1659
 594. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1658
 595. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1658
 596. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1658
 597. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1657
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1656
 599. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1653
 600. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1652
 601. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1651
 602. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1651
 603. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1651
 604. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1648
 605. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1647
 606. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1646
 607. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1645
 608. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1645
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1645
 610. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1642
 611. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1640
 612. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1640
 613. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1640
 614. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1639
 615. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1637
 616. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1634
 617. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1633
 618. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1630
 619. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1628
 620. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1627
 621. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1627
 622. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1624
 623. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1623
 624. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1613
 625. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1613
 626. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1611
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1610
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1607
 629. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1605
 630. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1602
 631. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1600
 632. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1598
 633. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1597
 634. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1596
 635. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1596
 636. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1594
 637. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1593
 638. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1593
 639. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1591
 640. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1589
 641. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1587
 642. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1585
 643. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1583
 644. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1578
 645. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1578
 646. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1574
 647. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1573
 648. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1571
 649. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1569
 650. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1566
 651. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1563
 652. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1563
 653. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1562
 654. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1560
 655. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1558
 656. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1557
 657. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1556
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1554
 659. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1554
 660. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1551
 661. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1545
 662. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1544
 663. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1543
 664. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1543
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1542
 666. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1538
 667. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1533
 668. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1533
 669. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1532
 670. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1531
 671. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1530
 672. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1530
 673. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1529
 674. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1528
 675. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1528
 676. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1526
 677. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1526
 678. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1523
 679. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1523
 680. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1522
 681. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1521
 682. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1521
 683. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1521
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1519
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1518
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1518
 687. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1518
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1516
 689. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1513
 690. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1513
 691. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1512
 692. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1512
 693. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1510
 694. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1509
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1502
 696. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1498
 697. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1497
 698. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1493
 699. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1493
 700. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1492
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1491
 702. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1490
 703. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1490
 704. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1487
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1487
 706. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1487
 707. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1486
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1486
 709. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1483
 710. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1480
 711. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1476
 712. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1471
 713. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1469
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1469
 715. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1464
 716. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1462
 717. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1460
 718. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1458
 719. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1458
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1454
 721. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1453
 722. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1449
 723. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1445
 724. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1444
 725. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1440
 726. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1440
 727. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1437
 728. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1431
 729. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1430
 730. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1428
 731. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1427
 732. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1427
 733. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1426
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1425
 735. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1423
 736. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1423
 737. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1421
 738. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1419
 739. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1418
 740. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1416
 741. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1415
 742. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1414
 743. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1412
 744. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1406
 745. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1405
 746. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1405
 747. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1401
 748. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1399
 749. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1398
 750. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1398
 751. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1397
 752. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1397
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1396
 754. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1395
 755. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1395
 756. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1393
 757. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1392
 758. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1390
 759. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1389
 760. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1383
 761. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1382
 762. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1381
 763. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1380
 764. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1378
 765. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1375
 766. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1374
 767. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1371
 768. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1368
 769. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1368
 770. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1368
 771. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1367
 772. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 1367
 773. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1366
 774. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1365
 775. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1364
 776. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 1363
 777. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1362
 778. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1362
 779. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1362
 780. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1360
 781. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1359
 782. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1359
 783. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1358
 784. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1358
 785. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1357
 786. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1356
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1356
 788. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1355
 789. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1355
 790. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1354
 791. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1354
 792. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1353
 793. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1353
 794. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1353
 795. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1352
 796. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1352
 797. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1349
 798. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1348
 799. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1347
 800. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1345
 801. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1343
 802. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1343
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1342
 804. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1341
 805. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1341
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1340
 807. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1339
 808. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1339
 809. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1336
 810. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1332
 811. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1332
 812. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 1329
 813. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1326
 814. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1325
 815. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1320
 816. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1319
 817. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1319
 818. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 1318
 819. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1318
 820. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1314
 821. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1314
 822. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1314
 823. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1313
 824. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1313
 825. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1312
 826. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1311
 827. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1311
 828. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1310
 829. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1309
 830. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1308
 831. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1307
 832. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1306
 833. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 1305
 834. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1304
 835. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1303
 836. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1303
 837. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1302
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1301
 839. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1300
 840. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1298
 841. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1298
 842. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1297
 843. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 1295
 844. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1294
 845. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 1294
 846. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1293
 847. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1290
 848. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1289
 849. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1288
 850. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1288
 851. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1287
 852. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1286
 853. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1286
 854. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1286
 855. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1286
 856. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1285
 857. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1285
 858. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 1285
 859. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1285
 860. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 1285
 861. Statut
  Wyświetleń: 1283
 862. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1282
 863. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1280
 864. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 1276
 865. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1276
 866. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1276
 867. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1275
 868. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1275
 869. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1273
 870. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 1270
 871. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 1270
 872. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1266
 873. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1265
 874. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1265
 875. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1264
 876. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1264
 877. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 1264
 878. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1261
 879. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1260
 880. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1259
 881. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1258
 882. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1258
 883. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 1253
 884. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1252
 885. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1251
 886. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 1251
 887. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1245
 888. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1244
 889. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1243
 890. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1242
 891. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1242
 892. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1241
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1240
 894. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 1235
 895. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 1233
 896. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1231
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1231
 898. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1230
 899. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1229
 900. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1227
 901. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 1227
 902. Skład Młodzieżowej Rady Gminy kadencja 2019-2023
  Wyświetleń: 1227
 903. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1227
 904. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1227
 905. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 1221
 906. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1220
 907. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1219
 908. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1217
 909. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1216
 910. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1215
 911. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1212
 912. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1209
 913. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 1207
 914. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1204
 915. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 1204
 916. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 1203
 917. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1201
 918. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1201
 919. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1198
 920. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1198
 921. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1197
 922. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 1197
 923. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 1197
 924. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1196
 925. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 1196
 926. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1193
 927. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1190
 928. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1189
 929. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1189
 930. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 1189
 931. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1188
 932. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1188
 933. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1185
 934. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1184
 935. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1183
 936. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1181
 937. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1176
 938. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1175
 939. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1171
 940. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1171
 941. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1171
 942. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1170
 943. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1169
 944. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1168
 945. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 1168
 946. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1167
 947. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1166
 948. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1164
 949. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1163
 950. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 1162
 951. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1156
 952. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1156
 953. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 1155
 954. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 1151
 955. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1150
 956. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1148
 957. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1147
 958. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1143
 959. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1143
 960. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1142
 961. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1140
 962. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1139
 963. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1138
 964. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1136
 965. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1133
 966. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 1133
 967. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1132
 968. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 1129
 969. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1129
 970. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1125
 971. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 1125
 972. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1122
 973. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1120
 974. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1114
 975. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 1113
 976. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1112
 977. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 1110
 978. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1110
 979. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1109
 980. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1108
 981. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1106
 982. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1105
 983. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1104
 984. test Edek
  Wyświetleń: 1102
 985. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 1097
 986. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1097
 987. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1096
 988. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1095
 989. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1094
 990. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 1094
 991. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1090
 992. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 1088
 993. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1086
 994. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 1083
 995. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1081
 996. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 1080
 997. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 1075
 998. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 1069
 999. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1067
 1000. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1064
 1001. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1063
 1002. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 1062
 1003. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1061
 1004. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1061
 1005. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1058
 1006. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1057
 1007. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 1057
 1008. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 1050
 1009. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1044
 1010. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1039
 1011. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1037
 1012. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1035
 1013. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1034
 1014. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Wyświetleń: 1034
 1015. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1033
 1016. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 1032
 1017. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1031
 1018. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 1022
 1019. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 1019
 1020. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1016
 1021. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1004
 1022. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1004
 1023. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 998
 1024. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 995
 1025. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 995
 1026. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 993
 1027. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 991
 1028. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 991
 1029. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 989
 1030. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 989
 1031. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 987
 1032. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 985
 1033. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 984
 1034. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 982
 1035. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 980
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 979
 1037. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 975
 1038. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 971
 1039. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 970
 1040. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 969
 1041. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 969
 1042. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 969
 1043. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 968
 1044. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II"
  Wyświetleń: 967
 1045. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 966
 1046. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 966
 1047. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 963
 1048. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 963
 1049. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 963
 1050. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 963
 1051. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 960
 1052. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 960
 1053. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 954
 1054. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 951
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 951
 1056. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 949
 1057. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 948
 1058. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 948
 1059. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 947
 1060. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 944
 1061. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 943
 1062. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 943
 1063. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 940
 1064. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 939
 1065. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 938
 1066. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 936
 1067. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 933
 1068. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 932
 1069. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 931
 1070. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 929
 1071. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 928
 1072. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 926
 1073. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 921
 1074. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 918
 1075. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 912
 1076. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 911
 1077. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 911
 1078. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 909
 1079. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 907
 1080. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 907
 1081. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 905
 1082. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 902
 1083. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 902
 1084. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 892
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 891
 1086. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 888
 1087. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 888
 1088. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 886
 1089. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 884
 1090. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 879
 1091. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 878
 1092. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 877
 1093. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 873
 1094. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 872
 1095. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 870
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 870
 1097. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 867
 1098. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 863
 1099. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 862
 1100. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 854
 1101. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 846
 1102. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 845
 1103. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 840
 1104. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 836
 1105. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 830
 1106. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 829
 1107. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 828
 1108. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 828
 1109. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 828
 1110. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 827
 1111. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 827
 1112. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 813
 1113. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 802
 1114. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 801
 1115. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 801
 1116. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 796
 1117. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 794
 1118. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 791
 1119. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 790
 1120. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 789
 1121. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 788
 1122. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 785
 1123. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 776
 1124. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 776
 1125. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 775
 1126. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 775
 1127. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 773
 1128. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 772
 1129. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 771
 1130. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 770
 1131. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 769
 1132. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 765
 1133. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 761
 1134. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 761
 1135. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 754
 1136. Projekt 112
  Wyświetleń: 751
 1137. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 750
 1138. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 747
 1139. Przetarg nieograniczony: Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Walcach
  Wyświetleń: 737
 1140. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 733
 1141. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 731
 1142. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 731
 1143. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 730
 1144. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 728
 1145. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 726
 1146. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 723
 1147. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 722
 1148. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 721
 1149. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 719
 1150. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 719
 1151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 719
 1152. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 714
 1153. Przetarg nieograniczony: Utworzenie Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 713
 1154. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 711
 1155. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 710
 1156. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 701
 1157. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 696
 1158. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 691
 1159. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 690
 1160. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 689
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 689
 1162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 688
 1163. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 677
 1164. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 677
 1165. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 676
 1166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 673
 1167. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 673
 1168. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 668
 1169. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 666
 1170. Budżet 2021
  Wyświetleń: 660
 1171. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 657
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 656
 1173. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 653
 1174. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 653
 1175. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 647
 1176. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 638
 1177. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 635
 1178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 634
 1179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 630
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 629
 1181. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 627
 1182. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 624
 1183. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 623
 1184. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 621
 1185. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 620
 1186. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 614
 1187. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 613
 1188. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 589
 1189. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 587
 1190. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 586
 1191. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 586
 1192. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 584
 1193. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 579
 1194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 573
 1195. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 568
 1196. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 567
 1197. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 567
 1198. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 560
 1199. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 552
 1200. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 551
 1201. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 550
 1202. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 549
 1203. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 547
 1204. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 545
 1205. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 543
 1206. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 542
 1207. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 541
 1208. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 539
 1209. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 536
 1210. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 535
 1211. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 534
 1212. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 530
 1213. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 529
 1214. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 528
 1215. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 525
 1216. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 524
 1217. Uchwały
  Wyświetleń: 521
 1218. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 520
 1219. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 517
 1220. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 517
 1221. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 514
 1222. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 509
 1223. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 508
 1224. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 506
 1225. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 506
 1226. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 504
 1227. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 503
 1228. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 502
 1229. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 502
 1230. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 502
 1231. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 500
 1232. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 500
 1233. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 496
 1234. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 491
 1235. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 491
 1236. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 489
 1237. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady
  Wyświetleń: 489
 1238. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 485
 1239. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 485
 1240. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 483
 1241. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 482
 1242. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 1243. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 480
 1244. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 477
 1245. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 477
 1246. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 475
 1247. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 474
 1248. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 473
 1249. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 473
 1250. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 471
 1251. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 470
 1252. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 469
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 463
 1254. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 462
 1255. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 460
 1256. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 460
 1257. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 459
 1258. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 458
 1259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenia _ Rozkochów dz. 647/7
  Wyświetleń: 458
 1260. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 457
 1261. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 455
 1262. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 455
 1263. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 447
 1264. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 447
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Walce dz. 1101/3
  Wyświetleń: 444
 1266. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 440
 1267. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 439
 1268. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 437
 1269. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 436
 1270. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 433
 1271. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 432
 1272. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 431
 1273. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 429
 1274. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 429
 1275. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 425
 1276. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 420
 1277. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 419
 1278. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 417
 1279. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 416
 1280. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 415
 1281. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 411
 1282. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 411
 1283. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 408
 1284. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - Walce dz. 2723/2
  Wyświetleń: 401
 1285. Imienny wykaz głosowań radnych - XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 397
 1286. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 392
 1287. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 392
 1288. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 385
 1289. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 384
 1290. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 382
 1291. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 381
 1292. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 379
 1293. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 379
 1294. Zarządzenie Nr Or.0052.62.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 378
 1295. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 367
 1296. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Wyświetleń: 365
 1297. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Kromołów dz. 503
  Wyświetleń: 364
 1298. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 359
 1299. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 358
 1300. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 352
 1301. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Wyświetleń: 351
 1302. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 348
 1303. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 348
 1304. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 343
 1305. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 334
 1306. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 329
 1307. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 325
 1308. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 322
 1309. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 321
 1310. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1311. Petycje złożone do Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 311
 1312. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 309
 1313. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 305
 1314. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 304
 1315. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 302
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dla rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 302
 1317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany -Grocholub dz. 1340 i 1344 k.m.6
  Wyświetleń: 302
 1318. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 301
 1319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 1320. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Wyświetleń: 295
 1321. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.07.2020
  Wyświetleń: 294
 1322. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"
  Wyświetleń: 293
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ dz.57 Rozkochów
  Wyświetleń: 293
 1324. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 281
 1325. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 276
 1326. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- ZP.271.3.6.2021
  Wyświetleń: 276
 1327. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2020
  Wyświetleń: 275
 1328. Petycje złożone do Wójta Gminy Walce
  Wyświetleń: 274
 1329. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 273
 1330. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 272
 1331. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 271
 1332. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 269
 1333. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 268
 1334. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 268
 1335. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce- Grocholub- ZP.271.4.4.2021
  Wyświetleń: 264
 1336. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny _ Brożec dz.nr 1301
  Wyświetleń: 262
 1337. XXIV Sesja Rady Gminy Walce - 30.09.2020
  Wyświetleń: 258
 1338. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 250
 1339. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 249
 1340. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 247
 1341. ZARZĄDZENIE NR Or.0050.122.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 246
 1342. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 245
 1343. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 244
 1344. Imienny wykaz głosowań radnych - XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 242
 1345. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 242
 1346. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 234
 1347. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.08.2020
  Wyświetleń: 233
 1348. XXVI Sesja Rady Gminy Walce - 25.11.2020
  Wyświetleń: 233
 1349. Obwieszczenie Wójta Gmniy Walce o wydaniu decyzji zmieniącej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 231
 1350. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o odmowie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 229
 1351. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”
  Wyświetleń: 229
 1352. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji młyna zbożowego o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 440 Mg/dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w m. Stradunia przy ul. Diamentowej 2
  Wyświetleń: 229
 1353. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 229
 1354. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 228
 1355. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 227
 1356. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 227
 1357. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r. - kopia
  Wyświetleń: 226
 1358. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 224
 1359. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 w Straduni.
  Wyświetleń: 222
 1360. UCHWAŁA NR XXIV/211/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Wyświetleń: 219
 1361. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 216
 1362. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 214
 1363. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 214
 1364. Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  Wyświetleń: 214
 1365. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 212
 1366. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 209
 1367. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania
  Wyświetleń: 209
 1368. UCHWAŁA NR XXVII/232/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 206
 1369. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 206
 1370. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 205
 1371. Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 1372. XXVII Sesja Rady Gminy Walce - 9.12.2020
  Wyświetleń: 205
 1373. Zarządzenia Wójta w roku 2021
  Wyświetleń: 201
 1374. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - działka nr 57 Rozkochów
  Wyświetleń: 197
 1375. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 195
 1376. UCHWAŁA NR XXVI/223/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Wyświetleń: 193
 1377. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 189
 1378. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie_ dz. 323 Walce
  Wyświetleń: 187
 1379. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 503_Kromołów
  Wyświetleń: 186
 1380. Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 185
 1381. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVIII Sesja Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020
  Wyświetleń: 184
 1382. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 3.11.2020
  Wyświetleń: 184
 1383. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 183
 1384. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.
  Wyświetleń: 182
 1385. UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 181
 1386. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021r.
  Wyświetleń: 179
 1387. UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 178
 1388. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 stycznia 2021
  Wyświetleń: 176
 1389. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 176
 1390. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 174
 1391. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 173
 1392. UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 172
 1393. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 2723/2_ Walce
  Wyświetleń: 171
 1394. UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 169
 1395. Informacja Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę trzech przepustów
  Wyświetleń: 168
 1396. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 167
 1397. UCHWAŁA NR XXIV/209/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 167
 1398. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.01.2021
  Wyświetleń: 166
 1399. Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 165
 1400. XXVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 165
 1401. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 września 2020
  Wyświetleń: 164
 1402. Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości niezabudowanej.
  Wyświetleń: 164
 1403. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 163
 1404. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"
  Wyświetleń: 159
 1405. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 1406. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2021 roku"
  Wyświetleń: 158
 1407. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 156
 1408. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Walce 27 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 154
 1409. UCHWAŁA NR XXVII/235/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 150
 1410. XX Sesja Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020
  Wyświetleń: 150
 1411. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 30.12.2020
  Wyświetleń: 150
 1412. Imienny wykaz głosowań radnych - XXX Sesja Rady Gminy Walce 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 1413. XXXI Sesja Rady Gminy Walce - 24.03.2021
  Wyświetleń: 146
 1414. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 roku.
  Wyświetleń: 144
 1415. UCHWAŁA NR XXVI/228/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 143
 1416. XXX Sesja Rady Gminy Walce - 10.02.2021
  Wyświetleń: 140
 1417. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 139
 1418. UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 139
 1419. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 139
 1420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 137
 1421. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 136
 1422. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 136
 1423. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 136
 1424. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- drugie postępowanie
  Wyświetleń: 134
 1425. UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019
  Wyświetleń: 133
 1426. UCHWAŁA NR XXVII/234/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 133
 1427. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020
  Wyświetleń: 133
 1428. UCHWAŁA NR XXVI/227/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 132
 1429. UCHWAŁA NR XXVI/230/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 132
 1430. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020
  Wyświetleń: 132
 1431. XXIV Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020
  Wyświetleń: 131
 1432. UCHWAŁA NR XXVI/221/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 130
 1433. UCHWAŁA NR XXIV/212/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2020 – 2030
  Wyświetleń: 129
 1434. UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i
  Wyświetleń: 129
 1435. UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce
  Wyświetleń: 129
 1436. UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”
  Wyświetleń: 128
 1437. UCHWAŁA NR XXVI/229/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”
  Wyświetleń: 128
 1438. UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 127
 1439. UCHWAŁA NR XXVII/233/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 127
 1440. UCHWAŁA NR XXVI/231/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 126
 1441. UCHWAŁA NR XXV/218/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 124
 1442. UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”
  Wyświetleń: 122
 1443. UCHWAŁA NR XXIV/210/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Walce na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 121
 1444. UCHWAŁA NR XXVI/222/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 119
 1445. UCHWAŁA NR XXVI/224/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 119
 1446. UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 119
 1447. Ponowne wyłożenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - 2 EDYCJA
  Wyświetleń: 117
 1448. UCHWAŁA NR XXV/219/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 117
 1449. UCHWAŁA NR XXV/220/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 117
 1450. UCHWAŁA NR XXV/217/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 115
 1451. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 113
 1452. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 112
 1453. XXVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 112
 1454. UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 111
 1455. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXI Sesja Rady Gminy Walce 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 110
 1456. UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 110
 1457. Zawiadomienie SKO o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Krapkowic z dn. 31 lipca 2020 r nr GGR.6220.11.2020
  Wyświetleń: 108
 1458. UCHWAŁA NR XXIX/247/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 105
 1459. UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 102
 1460. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o zmienie pozwolenia zintegrowanego dla GoodMills Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 101
 1461. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców
  Wyświetleń: 101
 1462. UCHWAŁA NR XXIX/246/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 100
 1463. UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 98
 1464. UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 98
 1465. UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV- 2
  Wyświetleń: 98
 1466. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 97
 1467. UCHWAŁA NR XXVIII/237/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 95
 1468. UCHWAŁA NR XXX/248/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 93
 1469. Dyskusja publiczna 08.06.2021 godz. 14:00 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 89
 1470. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2020
  Wyświetleń: 87
 1471. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 86
 1472. UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 86
 1473. XXX Sesja Rady Gminy Walce w dniu 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 86
 1474. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.04.2021
  Wyświetleń: 85
 1475. UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 84
 1476. Uchwała Nr XXXI/262/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 84
 1477. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 84
 1478. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 82
 1479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy_2311_3
  Wyświetleń: 81
 1480. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Walce ul. Opolska 97/3
  Wyświetleń: 79
 1481. UCHWAŁA NR XXX/256/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021
  Wyświetleń: 78
 1482. Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 78
 1483. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 75
 1484. UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 75
 1485. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 75
 1486. UCHWAŁA NR XXX/249/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 74
 1487. UCHWAŁA NR XXX/250/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 73
 1488. UCHWAŁA NR XXX/255/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 Na
  Wyświetleń: 70
 1489. Zarządzenie Nr Or.0050.108.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 70
 1490. UCHWAŁA NR XXX/252/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 69
 1491. Zarządzenie Nr Or.OO50.118.2O2O Wójta Gminy Walce z dnia 19-10-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 69
 1492. Zarządzenie Nr Or 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 68
 1493. Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 67
 1494. Obwieszczenie Nr Or.0050.116.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 66
 1495. Uchwała Nr XXXII/268/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 66
 1496. Zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań...
  Wyświetleń: 66
 1497. Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 65
 1498. Uchwała Nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 64
 1499. Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 64
 1500. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIII Sesja Rady Gminy Walce 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1501. Zarządzenie Nr Or 0050.115.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 63
 1502. Zarządzenie nr Or.0050.150.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2020 r. w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 63
 1503. Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 62
 1504. XXXIII Sesja Rady Gminy Walce - 26.05.2021
  Wyświetleń: 61
 1505. Zarządzenie Nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 61
 1506. Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 60
 1507. Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
  Wyświetleń: 60
 1508. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 60
 1509. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok - kopia
  Wyświetleń: 59
 1510. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów
  Wyświetleń: 58
 1511. Zarządzenie Nr Or.0050.119.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29-03-2021 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020w Gminie Walce
  Wyświetleń: 58
 1512. Zarządzenie Nr Or.0050.138.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 1513. Lista osób dopuszczonych do I przetargu ograniczonego - działka 2723/2 obręb Walce
  Wyświetleń: 57
 1514. Zarządzenie Nr Or.0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 r
  Wyświetleń: 57
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-09-2020 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce
  Wyświetleń: 56
 1516. Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 56
 1517. Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 55
 1518. Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-02-2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
  Wyświetleń: 55
 1519. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 55
 1520. Zarządzenie Nr Or.0050.121.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 55
 1521. Zarządzenie Nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu In-westycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 54
 1522. Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 53
 1523. Uchwała Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O
  Wyświetleń: 52
 1524. Zarządzenie Nr Or.0050.106.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków gminy Walce
  Wyświetleń: 52
 1525. Zarządzenie Nr Or.0050.137.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 1526. Zarządzenie Nr Or.0050.39.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 52
 1527. Zarządzenie Nr Or.0050.123.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 51
 1528. Zarządzenie Nr Or.0050.130.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 1529. Zarządzenie Nr Or.0050.131.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 1530. Zarządzenie Nr Or.0050.135.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 1531. Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku
  Wyświetleń: 51
 1532. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 503 w Kromołowie
  Wyświetleń: 50
 1533. Zarządzenie Nr Or.0050.136.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 1534. Zarządzenie Nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 50
 1535. Zarządzenie Nr Or. 0050.10.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-01-2021 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 49
 1536. Zarządzenie Nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 49
 1537. Zarządzenie Nr Or.0050.18.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 49
 1538. Zarządzenie Nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 49
 1539. Zarządzenie Nr Or.0050.22.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 49
 1540. Zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-01-2021 w sprawiew sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 48
 1541. Zarządzenie Nr Or.0050.124.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 roku
  Wyświetleń: 48
 1542. Zarządzenie Nr Or.0050.127.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Walce
  Wyświetleń: 48
 1543. Zarządzenie Nr Or.0050.139.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
  Wyświetleń: 48
 1544. Zarządzenie Nr Or.0050.21.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-03-2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 1545. Zarządzenie Nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 48
 1546. Zarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 21-01-2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w  powszechnym spisie w 2021 r
  Wyświetleń: 48
 1547. Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 47
 1548. Zarządzenie Nr Or.0050.125.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 03-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 47
 1549. Zarządzenie Nr Or.0050.129.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowejGminy Walce
  Wyświetleń: 47
 1550. Zarządzenie Nr Or.0050.23.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 47
 1551. Zarządzenie Nr Or.0050.29A.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2021 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  Wyświetleń: 47
 1552. Zarządzenie Nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok
  Wyświetleń: 47
 1553. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na działkę nr 2723/2 w Walcach
  Wyświetleń: 46
 1554. Zarządzenie Nr Or 0050.140.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 46
 1555. Zarządzenie Nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
  Wyświetleń: 46
 1556. Zarządzenie Nr Or.0050.36.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 46
 1557. Zarządzenie Nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-04-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w  Walcach
  Wyświetleń: 46
 1558. Zarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 46
 1559. Zarządzenie Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walceza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 46
 1560. Zarządzenie Nr Or.0050.9.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 46
 1561. Obwieszczenie Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 45
 1562. Zarządzenie Nr Or 0050.16.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 45
 1563. Zarządzenie Nr Or.0050.24.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 45
 1564. Zarządzenie Nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 45
 1565. Zarządzenie Nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 45
 1566. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 44
 1567. Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 44
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłat za zajęcie tych nieruchomości i w sprawie określenia warunków zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Walce oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 44
 1569. Zarządzenie Nr Or.050.134.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 44
 1570. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i eksploatacja zbiornika na rozcieńczalnik o pojemności ok. 40 m3 na terenie zakładu B+K Polska GmbH Sp. k. w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 43
 1571. Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizacjęinwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 43
 1572. Zarządzenie Nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 43
 1573. Zarządzenie Nr Or.0050.128.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniemoraz materiałami informacyjnymi
  Wyświetleń: 43
 1574. Zarządzenie Nr Or.0050.19.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 43
 1575. Zarządzenie Nr Or.0050.32.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 43
 1576. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 42
 1577. Zarządzenie Nr Or.0050.133.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 42
 1578. Zarządzenie Nr Or.0050.38.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntową
  Wyświetleń: 42
 1579. Ogłoszenie sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów w dniu 6 sierpnia 2021r. oraz ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów w nowym terminie.
  Wyświetleń: 41
 1580. Zarządzenie Nr Or.0050.126.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 41
 1581. Zarządzenie Nr Or.0050.13.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonegodo przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Walcach.
  Wyświetleń: 41
 1582. Zarządzenie Nr Or.0050.35.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 41
 1583. Zarządzenie Nr OR.0052.34.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacjaw Walcach za 2020 rok
  Wyświetleń: 41
 1584. Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 40
 1585. Uchwała Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 39
 1586. XXXI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 39
 1587. Zarządzenie Nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 10-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 39
 1588. Zarządzenie Nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 39
 1589. Zarządzenie Nr Or.0050.132.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 38
 1590. Zarządzenie Nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 38
 1591. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.
  Wyświetleń: 38
 1592. Uchwała Nr XXXIII/272/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 35
 1593. Uchwała Nr XXXIII/270/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 33
 1594. Uchwała Nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną
  Wyświetleń: 33
 1595. XXXII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 33
 1596. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021r.
  Wyświetleń: 33
 1597. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 31
 1598. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 29
 1599. Uchwała Nr XXXIII/274/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
  Wyświetleń: 29
 1600. ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 RADY GMINY WALCE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 29
 1601. Zarządzenie Nr Or.0050.73.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2021 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 29
 1602. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 1603. Uchwała Nr XXXIII/276/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica
  Wyświetleń: 27
 1604. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 26
 1605. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 25
 1606. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1607. XXXIV Sesja Rady Gminy Walce -30.06.2021 r.
  Wyświetleń: 11
 1608. Informacja o dotacji przyznanej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 10
 1609. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych oraz na usługę wodną - Dobieszowice
  Wyświetleń: 6
 1610. Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcieze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonejSpołecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 4
 1611. XXXIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 26 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 4
 1612. Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 3
 1613. Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzeniespółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 3
 1614. Uchwała Nr XXXIV/277/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania
  Wyświetleń: 2
 1615. Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2
 1616. Uchwała Nr XXXIV/278/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok
  Wyświetleń: 1
 1617. Uchwała Nr XXXIV/279/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce
  Wyświetleń: 1
 1618. Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1
 1619. Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2020
  Wyświetleń: 1
 1620. Uchwała Nr XXXIV/282/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 1
 1621. Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 1
 1622. Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 1
Wersja XML