Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
48177477844771658275339120000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562914466837750440524927347380487293951440731420514213748705
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 69080
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 67215
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57755
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 51155
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 42958
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 31354
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 28832
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 28416
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 23541
 10. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 18466
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 17956
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 16939
 13. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 16393
 14. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 16285
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 12093
 16. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 11098
 17. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 11042
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10501
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10489
 20. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 10180
 21. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10090
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9992
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9679
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 9322
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 9070
 26. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 8504
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8465
 28. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 8465
 29. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 8363
 30. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 8288
 31. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 8265
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8103
 33. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 8010
 34. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 7958
 35. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 7770
 36. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7621
 37. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7589
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 7497
 39. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 7198
 40. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7193
 41. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 7167
 42. Budżet 2013
  Wyświetleń: 7135
 43. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 7110
 44. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7012
 45. Sołectwa
  Wyświetleń: 7000
 46. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 6976
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6954
 48. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 6906
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 6857
 50. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6652
 51. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6645
 52. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 6457
 53. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6455
 54. Budżet 2014
  Wyświetleń: 6403
 55. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 6399
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6371
 57. Berg
  Wyświetleń: 6284
 58. Opłata targowa
  Wyświetleń: 6218
 59. Budżet 2010
  Wyświetleń: 6198
 60. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 6195
 61. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6194
 62. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 6185
 63. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 6173
 64. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6085
 65. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 6076
 66. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5998
 67. Budżet 2008
  Wyświetleń: 5905
 68. Archiwa
  Wyświetleń: 5904
 69. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5903
 70. Malá Morávka
  Wyświetleń: 5889
 71. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 5876
 72. Rejestry
  Wyświetleń: 5853
 73. PODATKI
  Wyświetleń: 5838
 74. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5769
 75. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 5736
 76. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5722
 77. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 5704
 78. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 5688
 79. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5653
 80. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 5631
 81. Ewidencje
  Wyświetleń: 5594
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5585
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5552
 84. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 5548
 85. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5521
 86. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 5516
 87. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5430
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5427
 89. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 5313
 90. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 5215
 91. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 5198
 92. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5152
 93. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 5081
 94. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5030
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5027
 96. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 5016
 97. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 4951
 98. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4913
 99. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4903
 100. Brożec
  Wyświetleń: 4900
 101. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 4875
 102. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4851
 103. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4849
 104. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4835
 105. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4818
 106. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4810
 107. Budżet 2016
  Wyświetleń: 4804
 108. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4768
 109. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4753
 110. Walce
  Wyświetleń: 4661
 111. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4641
 112. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4605
 113. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4603
 114. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4521
 115. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 4502
 116. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 4484
 117. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4445
 118. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4419
 119. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 4377
 120. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4317
 121. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4310
 122. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 4303
 123. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 4301
 124. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4267
 125. Zabierzów
  Wyświetleń: 4262
 126. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 4255
 127. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4215
 128. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4147
 129. Stradunia
  Wyświetleń: 4140
 130. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 4128
 131. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4116
 132. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 4100
 133. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4098
 134. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4095
 135. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 4077
 136. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 4050
 137. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 4048
 138. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 4027
 139. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 4019
 140. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 4017
 141. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4010
 142. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3976
 143. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3971
 144. Rozkochów
  Wyświetleń: 3944
 145. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3939
 146. Kromołów
  Wyświetleń: 3930
 147. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3917
 148. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3909
 149. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3855
 150. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3854
 151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3850
 152. PETYCJE
  Wyświetleń: 3841
 153. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3834
 154. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3816
 155. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3807
 156. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3794
 157. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3776
 158. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3762
 159. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3694
 160. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 3683
 161. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3677
 162. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3669
 163. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3646
 164. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3633
 165. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3620
 166. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3575
 167. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3567
 168. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3566
 169. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3565
 170. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3558
 171. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3544
 172. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3519
 173. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3515
 174. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3500
 175. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3489
 176. Kontrole
  Wyświetleń: 3484
 177. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3461
 178. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 3460
 179. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3456
 180. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3447
 181. Grocholub
  Wyświetleń: 3401
 182. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3399
 183. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 3378
 184. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 3377
 185. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3351
 186. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3315
 187. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3307
 188. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3302
 189. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3260
 190. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 3242
 191. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3234
 192. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 3223
 193. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3212
 194. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 3192
 195. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 3181
 196. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 3168
 197. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3164
 198. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3159
 199. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 3155
 200. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 3146
 201. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 3141
 202. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 3133
 203. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3128
 204. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 3126
 205. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3125
 206. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 3113
 207. Protokoły
  Wyświetleń: 3099
 208. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 3085
 209. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 3072
 210. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 3070
 211. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 3060
 212. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 3042
 213. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 3041
 214. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 3034
 215. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 3031
 216. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 3015
 217. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 3012
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 3010
 219. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 3009
 220. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3003
 221. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2990
 222. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2986
 223. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2985
 224. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2972
 225. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2963
 226. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 2959
 227. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2954
 228. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2951
 229. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2946
 230. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2942
 231. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2940
 232. RODO
  Wyświetleń: 2936
 233. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2927
 234. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2927
 235. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2919
 236. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2909
 237. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2903
 238. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2901
 239. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2893
 240. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2889
 241. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2882
 242. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2875
 243. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2863
 244. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2858
 245. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2855
 246. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2852
 247. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2846
 248. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2845
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2842
 250. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2841
 251. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2839
 252. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2835
 253. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2835
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2825
 255. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2822
 256. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2813
 257. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2811
 258. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2811
 259. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2806
 260. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2802
 261. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2790
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2789
 263. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2784
 264. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2773
 265. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2773
 266. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2773
 267. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2760
 268. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2756
 269. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2743
 270. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2742
 271. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2742
 272. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2741
 273. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2739
 274. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2737
 275. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2719
 276. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2718
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2712
 278. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2712
 279. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2712
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2711
 281. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2702
 282. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2700
 283. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2698
 284. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2683
 285. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2682
 286. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2680
 287. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2673
 288. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2673
 289. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2672
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2668
 291. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2667
 292. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2662
 293. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2660
 294. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2647
 295. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2647
 296. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2642
 297. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2623
 298. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2623
 299. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2621
 300. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 2618
 301. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2614
 302. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2606
 303. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 2606
 304. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2605
 305. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2603
 306. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2603
 307. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2600
 308. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2594
 309. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2591
 310. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2589
 311. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 2586
 312. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2572
 313. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 2570
 314. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2565
 315. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2550
 316. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2550
 317. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2547
 318. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2536
 319. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2533
 320. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2526
 321. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2520
 322. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2511
 323. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2501
 324. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2495
 325. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2484
 326. PESEL
  Wyświetleń: 2477
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2470
 328. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2465
 329. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2463
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2463
 331. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2462
 332. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2460
 333. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2460
 334. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2457
 335. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2454
 336. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2453
 337. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2450
 338. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2443
 339. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2440
 340. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2429
 341. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2425
 342. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2420
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2407
 344. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2406
 345. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2405
 346. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2405
 347. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2399
 348. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2397
 349. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2392
 350. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2376
 351. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2366
 352. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2363
 353. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2363
 354. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2361
 355. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2360
 356. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2356
 357. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2343
 358. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2337
 359. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2334
 360. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2332
 361. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2320
 362. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2321
 363. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2316
 364. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2315
 365. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2310
 366. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2304
 367. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2300
 368. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2300
 369. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2295
 370. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2293
 371. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2292
 372. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2288
 373. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2286
 374. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2284
 375. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2283
 376. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 2280
 377. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2278
 378. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2277
 379. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2275
 380. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 2275
 381. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2274
 382. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2264
 383. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2261
 384. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2260
 385. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2253
 386. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2252
 387. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2248
 388. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2244
 389. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2242
 390. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 2239
 391. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2238
 392. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2235
 393. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2235
 394. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2215
 395. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 2213
 396. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 2210
 397. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2207
 398. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2201
 399. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2198
 400. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2198
 401. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2186
 402. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2169
 403. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 2168
 404. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 2159
 405. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 2155
 406. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 2154
 407. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2151
 408. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 2148
 409. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2147
 410. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 2147
 411. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 2144
 412. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2135
 413. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 2132
 414. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2132
 415. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 2130
 416. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 2128
 417. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2126
 418. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 2125
 419. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2122
 420. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2116
 421. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2115
 422. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2105
 423. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2101
 424. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2096
 425. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 2094
 426. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2078
 427. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 2076
 428. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 2069
 429. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 2069
 430. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2066
 431. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 2064
 432. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2063
 433. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 2060
 434. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2059
 435. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 2052
 436. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 2039
 437. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 2038
 438. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 2037
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2035
 440. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2035
 441. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 2033
 442. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2027
 443. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2023
 444. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2019
 445. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 2012
 446. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2011
 447. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 2009
 448. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2006
 449. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2005
 450. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1997
 451. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 1997
 452. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1993
 453. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1993
 454. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 1992
 455. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1992
 456. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1991
 457. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1988
 458. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1980
 459. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1978
 460. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1978
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1966
 462. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1964
 463. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1964
 464. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1953
 465. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1949
 466. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1949
 467. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1948
 468. Protokoły
  Wyświetleń: 1947
 469. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1944
 470. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1941
 471. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1938
 472. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1921
 473. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1919
 474. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1914
 475. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1910
 476. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1908
 477. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1906
 478. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1904
 479. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1900
 480. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1899
 481. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1897
 482. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1897
 483. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1894
 484. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1890
 485. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1886
 486. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1885
 487. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1882
 488. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1880
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1870
 490. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1869
 491. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1862
 492. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1862
 493. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1860
 494. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1857
 495. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1854
 496. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1853
 497. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1851
 498. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1850
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1849
 500. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1848
 501. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1847
 502. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1845
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1841
 504. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1841
 505. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1835
 506. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1832
 507. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1827
 508. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1820
 509. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1818
 510. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1814
 511. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1812
 512. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1806
 513. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1804
 514. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1803
 515. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1796
 516. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1793
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1793
 518. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1792
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1791
 520. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1789
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1787
 522. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1787
 523. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1783
 524. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1782
 525. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1781
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1778
 527. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1778
 528. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1774
 529. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1766
 530. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1764
 531. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1760
 532. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1758
 533. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1756
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1753
 535. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1751
 536. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1751
 537. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1747
 538. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1744
 539. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1744
 540. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1737
 541. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1737
 542. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1737
 543. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1736
 544. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1734
 545. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1734
 546. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1733
 547. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1727
 548. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1726
 549. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1723
 550. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1722
 551. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1720
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1716
 553. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1714
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1709
 555. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1707
 556. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1704
 557. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1701
 558. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1701
 559. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1699
 560. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1698
 561. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1694
 562. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1693
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1692
 564. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1689
 565. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1688
 566. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1682
 567. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1671
 568. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1670
 569. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1666
 570. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1662
 571. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1662
 572. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1661
 573. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1660
 574. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1655
 575. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1650
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1642
 577. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1641
 578. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1636
 579. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1635
 580. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1633
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1633
 582. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1633
 583. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1631
 584. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1628
 585. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1628
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1627
 587. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1626
 588. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1625
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1623
 590. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1622
 591. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1620
 592. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1614
 593. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1611
 594. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1611
 595. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1610
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1609
 597. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1608
 598. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1608
 599. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1607
 600. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1606
 601. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1605
 602. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1602
 603. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1598
 604. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1598
 605. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1597
 606. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1597
 607. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1595
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1594
 609. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1587
 610. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1586
 611. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1585
 612. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1584
 613. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1582
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1577
 615. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1575
 616. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1575
 617. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1574
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1571
 619. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1571
 620. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1571
 621. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1570
 622. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1570
 623. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1569
 624. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1566
 625. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1562
 626. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1556
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1556
 628. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1554
 629. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1553
 630. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1553
 631. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1550
 632. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1550
 633. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1546
 634. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1545
 635. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1541
 636. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1536
 637. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1535
 638. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1532
 639. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1532
 640. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1531
 641. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1530
 642. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1529
 643. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1527
 644. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1527
 645. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1524
 646. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1523
 647. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1523
 648. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1522
 649. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1520
 650. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1516
 651. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1515
 652. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1514
 653. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1513
 654. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1508
 655. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1506
 656. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1505
 657. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1502
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1502
 659. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1501
 660. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1497
 661. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1496
 662. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1496
 663. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1496
 664. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1495
 665. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1494
 666. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1494
 667. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1493
 668. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1493
 669. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1492
 670. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1492
 671. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1492
 672. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1491
 673. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1490
 674. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1490
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1486
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1483
 677. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1482
 678. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1481
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1480
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1478
 681. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1476
 682. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1475
 683. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1472
 684. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1471
 685. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1470
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1470
 687. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1468
 688. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1463
 689. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1463
 690. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1460
 691. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1460
 692. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1458
 693. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1456
 694. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1456
 695. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1454
 696. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1452
 697. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1450
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1450
 699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1450
 700. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1449
 701. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1449
 702. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1447
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1447
 704. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1446
 705. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1445
 706. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1443
 707. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1439
 708. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1438
 709. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1435
 710. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1435
 711. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1431
 712. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1427
 713. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1423
 714. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1423
 715. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1421
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1420
 717. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1419
 718. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1417
 719. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1415
 720. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1414
 721. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1407
 722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1406
 723. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1405
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1401
 725. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1401
 726. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1400
 727. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1398
 728. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1396
 729. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1395
 730. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1392
 731. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1392
 732. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1392
 733. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1389
 734. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1388
 735. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1388
 736. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1386
 737. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1386
 738. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1385
 739. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1385
 740. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1380
 741. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1379
 742. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1375
 743. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1375
 744. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1374
 745. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1374
 746. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1373
 747. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1372
 748. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1372
 749. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1369
 750. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1367
 751. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1367
 752. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1366
 753. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1363
 754. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1362
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1362
 756. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1361
 757. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1360
 758. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1360
 759. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1359
 760. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1345
 761. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1342
 762. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1341
 763. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1341
 764. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1341
 765. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1338
 766. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1338
 767. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1337
 768. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1336
 769. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1335
 770. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1334
 771. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1334
 772. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1333
 773. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1333
 774. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1333
 775. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1331
 776. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1331
 777. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1330
 778. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1330
 779. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1330
 780. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1327
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1327
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1326
 783. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1325
 784. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1324
 785. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1323
 786. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1322
 787. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1319
 788. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1318
 789. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1317
 790. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1317
 791. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1316
 792. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1313
 793. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1311
 794. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1311
 795. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1309
 796. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1308
 797. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1307
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1304
 799. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1301
 800. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1301
 801. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1301
 802. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1301
 803. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1299
 804. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1299
 805. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1299
 806. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1297
 807. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1296
 808. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1296
 809. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1295
 810. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 1294
 811. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1291
 812. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1291
 813. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1289
 814. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1288
 815. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1288
 816. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1286
 817. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1285
 818. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1285
 819. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1283
 820. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1283
 821. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1281
 822. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1281
 823. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1281
 824. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1279
 825. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1273
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1273
 827. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1273
 828. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1271
 829. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1271
 830. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1269
 831. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1269
 832. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1269
 833. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1268
 834. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1267
 835. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1265
 836. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1265
 837. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1260
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1259
 839. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1256
 840. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1253
 841. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 1250
 842. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1249
 843. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1248
 844. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1247
 845. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1246
 846. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1244
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1244
 848. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1243
 849. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 1242
 850. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1241
 851. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1241
 852. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 1241
 853. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 1240
 854. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1239
 855. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1239
 856. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1238
 857. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1238
 858. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1236
 859. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1235
 860. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1233
 861. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1232
 862. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1232
 863. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1232
 864. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1232
 865. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1229
 866. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1229
 867. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1229
 868. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1227
 869. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1227
 870. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1227
 871. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1227
 872. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 1227
 873. Statut
  Wyświetleń: 1226
 874. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1224
 875. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1221
 876. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1221
 877. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1211
 878. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1210
 879. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1209
 880. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 1208
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1207
 882. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1206
 883. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1205
 884. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 1204
 885. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1204
 886. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 1204
 887. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 1203
 888. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1203
 889. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 1202
 890. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1202
 891. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1200
 892. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1198
 893. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1198
 894. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1194
 895. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1193
 896. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 1190
 897. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1189
 898. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 1185
 899. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1184
 900. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 1182
 901. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1182
 902. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 1180
 903. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1180
 904. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1174
 905. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1174
 906. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1173
 907. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1171
 908. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1170
 909. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1170
 910. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 1169
 911. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1168
 912. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 1168
 913. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1167
 914. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1164
 915. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1164
 916. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1163
 917. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1161
 918. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1161
 919. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1158
 920. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1156
 921. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 1156
 922. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 1155
 923. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1154
 924. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 1154
 925. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1153
 926. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1151
 927. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 1149
 928. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1149
 929. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1149
 930. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1147
 931. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1146
 932. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1145
 933. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1137
 934. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1136
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 1134
 936. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1134
 937. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1133
 938. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1128
 939. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1127
 940. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 1127
 941. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1124
 942. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 1123
 943. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1119
 944. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 1119
 945. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1117
 946. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 1115
 947. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1113
 948. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1113
 949. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1112
 950. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1112
 951. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1110
 952. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1109
 953. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1108
 954. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1104
 955. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1097
 956. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1096
 957. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1094
 958. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1093
 959. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1089
 960. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1087
 961. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 1086
 962. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 1086
 963. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1085
 964. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1085
 965. test Edek
  Wyświetleń: 1085
 966. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1084
 967. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1082
 968. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1077
 969. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1076
 970. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 1076
 971. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1073
 972. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1073
 973. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 1070
 974. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 1069
 975. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1068
 976. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 1066
 977. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1066
 978. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1064
 979. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1061
 980. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 1058
 981. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1058
 982. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 1056
 983. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 1056
 984. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1055
 985. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1053
 986. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1050
 987. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1044
 988. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1040
 989. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 1038
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1037
 991. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1033
 992. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1032
 993. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1032
 994. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1029
 995. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 1028
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 1028
 997. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 1025
 998. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1023
 999. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1019
 1000. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 1014
 1001. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1012
 1002. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 1009
 1003. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1009
 1004. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1008
 1005. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1004
 1006. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 990
 1007. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 988
 1008. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 984
 1009. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 983
 1010. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 983
 1011. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 983
 1012. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 980
 1013. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 979
 1014. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 970
 1015. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 968
 1016. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 963
 1017. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 956
 1018. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 956
 1019. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 955
 1020. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 950
 1021. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 946
 1022. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 942
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 941
 1024. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 940
 1025. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 938
 1026. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 935
 1027. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 934
 1028. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 932
 1029. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 928
 1030. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 927
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 926
 1032. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 923
 1033. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 922
 1034. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 922
 1035. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 919
 1036. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 919
 1037. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 916
 1038. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 914
 1039. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 912
 1040. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 911
 1041. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 911
 1042. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 911
 1043. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 903
 1044. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 902
 1045. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 902
 1046. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 902
 1047. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 896
 1048. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 895
 1049. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 895
 1050. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 894
 1051. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 893
 1052. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 890
 1053. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 890
 1054. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 889
 1055. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 888
 1056. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 888
 1057. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 887
 1058. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Wyświetleń: 887
 1059. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 885
 1060. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 884
 1061. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 880
 1062. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 879
 1063. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 877
 1064. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II"
  Wyświetleń: 875
 1065. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 870
 1066. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 868
 1067. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 868
 1068. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 866
 1069. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 864
 1070. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 861
 1071. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 855
 1072. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 853
 1073. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 848
 1074. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 847
 1075. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 845
 1076. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 840
 1077. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 840
 1078. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 830
 1079. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 830
 1080. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 828
 1081. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 828
 1082. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 828
 1083. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 828
 1084. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 826
 1085. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 825
 1086. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 824
 1087. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 821
 1088. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 817
 1089. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 816
 1090. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 814
 1091. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 810
 1092. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 804
 1093. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 802
 1094. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 798
 1095. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 791
 1096. Skład Młodzieżowej Rady Gminy kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 790
 1097. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 789
 1098. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 787
 1099. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 786
 1100. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 778
 1101. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 777
 1102. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 776
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 776
 1104. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 775
 1105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 772
 1106. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 769
 1107. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 769
 1108. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 757
 1109. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 752
 1110. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 745
 1111. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 745
 1112. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 743
 1113. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 736
 1114. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 734
 1115. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 729
 1116. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 724
 1117. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 724
 1118. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 723
 1119. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 721
 1120. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 721
 1121. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 721
 1122. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 718
 1123. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 717
 1124. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 717
 1125. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 715
 1126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 709
 1127. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 704
 1128. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 700
 1129. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 696
 1130. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 692
 1131. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 688
 1132. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 684
 1133. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 684
 1134. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 683
 1135. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 682
 1136. Projekt 112
  Wyświetleń: 681
 1137. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 680
 1138. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 678
 1139. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 677
 1140. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 673
 1141. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 673
 1142. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 669
 1143. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 668
 1144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 668
 1145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 662
 1146. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 660
 1147. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 654
 1148. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 648
 1149. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 647
 1150. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 645
 1151. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 637
 1152. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 635
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 630
 1154. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 622
 1155. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 621
 1156. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 620
 1157. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 619
 1158. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 617
 1159. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 616
 1160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 616
 1161. Przetarg nieograniczony: Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Walcach
  Wyświetleń: 614
 1162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 611
 1163. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 607
 1164. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 606
 1165. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 604
 1166. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 602
 1167. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 600
 1168. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 597
 1169. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 596
 1170. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 591
 1171. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 588
 1172. Przetarg nieograniczony: Utworzenie Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 584
 1173. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 583
 1174. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 577
 1175. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 577
 1176. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 570
 1177. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 566
 1178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 566
 1179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 561
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 555
 1181. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 552
 1182. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 551
 1183. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 544
 1184. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 541
 1185. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 540
 1186. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 539
 1187. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 531
 1188. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 530
 1189. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 526
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 516
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 516
 1192. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 514
 1193. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 510
 1194. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 503
 1195. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 500
 1196. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 498
 1197. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 496
 1198. Uchwały
  Wyświetleń: 495
 1199. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 495
 1200. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 489
 1201. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 487
 1202. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 484
 1203. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 478
 1204. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 478
 1205. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 476
 1206. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 475
 1207. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 474
 1208. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 471
 1209. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 471
 1210. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 471
 1211. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 470
 1212. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 469
 1213. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 469
 1214. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 468
 1215. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 468
 1216. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 466
 1217. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 463
 1218. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 462
 1219. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 459
 1220. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 457
 1221. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 457
 1222. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 456
 1223. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 455
 1224. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 454
 1225. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 453
 1226. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 450
 1227. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 449
 1228. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 449
 1229. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 448
 1230. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 445
 1231. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 436
 1232. Budżet 2021
  Wyświetleń: 434
 1233. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 434
 1234. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 433
 1235. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 432
 1236. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 431
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 429
 1238. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 429
 1239. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 426
 1240. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 424
 1241. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 422
 1242. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 420
 1243. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 418
 1244. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 417
 1245. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 416
 1246. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 416
 1247. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 415
 1248. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 407
 1249. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 407
 1250. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 406
 1251. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 405
 1252. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 403
 1253. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 403
 1254. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 398
 1255. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 393
 1256. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 390
 1257. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 389
 1258. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 388
 1259. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 387
 1260. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 383
 1261. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 381
 1262. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 375
 1263. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 373
 1264. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 371
 1265. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 371
 1266. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 371
 1267. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 371
 1268. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 370
 1269. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 369
 1270. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady
  Wyświetleń: 368
 1271. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 366
 1272. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 364
 1274. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Walce dz. 1101/3
  Wyświetleń: 364
 1275. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenia _ Rozkochów dz. 647/7
  Wyświetleń: 364
 1276. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 363
 1277. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 361
 1278. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 360
 1279. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 359
 1280. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 357
 1281. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 353
 1282. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 346
 1283. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 344
 1284. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 342
 1285. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 332
 1286. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 332
 1287. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 320
 1288. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 317
 1289. Imienny wykaz głosowań radnych - XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 309
 1290. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 309
 1291. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 306
 1292. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - Walce dz. 2723/2
  Wyświetleń: 305
 1293. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 304
 1294. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 304
 1295. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 292
 1296. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 292
 1297. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 290
 1298. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 289
 1299. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 286
 1300. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 286
 1301. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Wyświetleń: 284
 1302. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 277
 1303. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Wyświetleń: 276
 1304. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 270
 1305. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Kromołów dz. 503
  Wyświetleń: 269
 1306. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 269
 1307. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 267
 1308. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 265
 1309. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 259
 1310. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.07.2020
  Wyświetleń: 254
 1311. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 252
 1312. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 247
 1313. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 237
 1314. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 236
 1315. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 230
 1316. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 228
 1317. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 226
 1318. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Wyświetleń: 225
 1319. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dla rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 215
 1320. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 211
 1321. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"
  Wyświetleń: 211
 1322. XXIV Sesja Rady Gminy Walce - 30.09.2020
  Wyświetleń: 211
 1323. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 1324. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2020
  Wyświetleń: 207
 1325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany -Grocholub dz. 1340 i 1344 k.m.6
  Wyświetleń: 206
 1326. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 202
 1327. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 203
 1328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ dz.57 Rozkochów
  Wyświetleń: 201
 1329. ZARZĄDZENIE NR Or.0050.122.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 200
 1330. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 200
 1331. Obwieszczenie Wójta Gmniy Walce o wydaniu decyzji zmieniącej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 199
 1332. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny _ Brożec dz.nr 1301
  Wyświetleń: 199
 1333. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 197
 1334. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o odmowie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 195
 1335. Petycje złożone do Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 194
 1336. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.08.2020
  Wyświetleń: 194
 1337. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 193
 1338. Imienny wykaz głosowań radnych - XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 190
 1339. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 190
 1340. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 188
 1341. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”
  Wyświetleń: 188
 1342. XXVI Sesja Rady Gminy Walce - 25.11.2020
  Wyświetleń: 186
 1343. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 184
 1344. Petycje złożone do Wójta Gminy Walce
  Wyświetleń: 180
 1345. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 180
 1346. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 w Straduni.
  Wyświetleń: 179
 1347. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 179
 1348. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 178
 1349. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 177
 1350. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 176
 1351. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 176
 1352. UCHWAŁA NR XXIV/211/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Wyświetleń: 174
 1353. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 173
 1354. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 172
 1355. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 171
 1356. Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  Wyświetleń: 169
 1357. UCHWAŁA NR XXVII/232/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 168
 1358. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 167
 1359. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- ZP.271.3.6.2021
  Wyświetleń: 167
 1360. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji młyna zbożowego o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 440 Mg/dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w m. Stradunia przy ul. Diamentowej 2
  Wyświetleń: 166
 1361. XXVII Sesja Rady Gminy Walce - 9.12.2020
  Wyświetleń: 165
 1362. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 163
 1363. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania
  Wyświetleń: 158
 1364. Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 156
 1365. UCHWAŁA NR XXVI/223/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Wyświetleń: 153
 1366. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 152
 1367. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 150
 1368. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce- Grocholub- ZP.271.4.4.2021
  Wyświetleń: 147
 1369. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 3.11.2020
  Wyświetleń: 147
 1370. UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 146
 1371. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 144
 1372. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r. - kopia
  Wyświetleń: 141
 1373. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 141
 1374. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 140
 1375. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVIII Sesja Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020
  Wyświetleń: 133
 1376. UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 133
 1377. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 132
 1378. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 130
 1379. Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 129
 1380. XXVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 128
 1381. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 127
 1382. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 127
 1383. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.01.2021
  Wyświetleń: 126
 1384. Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości niezabudowanej.
  Wyświetleń: 125
 1385. Zarządzenia Wójta w roku 2021
  Wyświetleń: 125
 1386. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 stycznia 2021
  Wyświetleń: 123
 1387. UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 122
 1388. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - działka nr 57 Rozkochów
  Wyświetleń: 122
 1389. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2021 roku"
  Wyświetleń: 122
 1390. UCHWAŁA NR XXIV/209/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 119
 1391. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie_ dz. 323 Walce
  Wyświetleń: 118
 1392. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 116
 1393. Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 116
 1394. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 30.12.2020
  Wyświetleń: 115
 1395. XX Sesja Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020
  Wyświetleń: 111
 1396. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 roku.
  Wyświetleń: 110
 1397. UCHWAŁA NR XXVII/235/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 110
 1398. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 110
 1399. UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 109
 1400. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 września 2020
  Wyświetleń: 108
 1401. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 108
 1402. Informacja Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę trzech przepustów
  Wyświetleń: 108
 1403. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"
  Wyświetleń: 107
 1404. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 106
 1405. UCHWAŁA NR XXVI/228/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 105
 1406. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 104
 1407. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 104
 1408. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Walce 27 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 102
 1409. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 503_Kromołów
  Wyświetleń: 101
 1410. UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 101
 1411. XXX Sesja Rady Gminy Walce - 10.02.2021
  Wyświetleń: 101
 1412. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 99
 1413. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 99
 1414. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020
  Wyświetleń: 99
 1415. XXIV Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020
  Wyświetleń: 99
 1416. UCHWAŁA NR XXIV/212/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2020 – 2030
  Wyświetleń: 98
 1417. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020
  Wyświetleń: 98
 1418. UCHWAŁA NR XXV/218/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 97
 1419. UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019
  Wyświetleń: 96
 1420. UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i
  Wyświetleń: 96
 1421. UCHWAŁA NR XXVI/227/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 96
 1422. UCHWAŁA NR XXVI/230/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 96
 1423. Imienny wykaz głosowań radnych - XXX Sesja Rady Gminy Walce 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 1424. UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 94
 1425. UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”
  Wyświetleń: 94
 1426. UCHWAŁA NR XXVI/221/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 94
 1427. UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce
  Wyświetleń: 93
 1428. UCHWAŁA NR XXVII/234/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 92
 1429. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 2723/2_ Walce
  Wyświetleń: 91
 1430. UCHWAŁA NR XXV/220/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 90
 1431. UCHWAŁA NR XXVI/229/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”
  Wyświetleń: 89
 1432. UCHWAŁA NR XXV/219/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 88
 1433. UCHWAŁA NR XXVI/224/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 88
 1434. UCHWAŁA NR XXVI/231/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 87
 1435. UCHWAŁA NR XXVII/233/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 87
 1436. UCHWAŁA NR XXV/217/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 1437. XXXI Sesja Rady Gminy Walce - 24.03.2021
  Wyświetleń: 85
 1438. UCHWAŁA NR XXIV/210/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Walce na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 84
 1439. UCHWAŁA NR XXVI/222/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 82
 1440. UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”
  Wyświetleń: 80
 1441. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 77
 1442. UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 76
 1443. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 73
 1444. Zawiadomienie SKO o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Krapkowic z dn. 31 lipca 2020 r nr GGR.6220.11.2020
  Wyświetleń: 72
 1445. UCHWAŁA NR XXIX/247/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 70
 1446. UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 70
 1447. XXVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 70
 1448. UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 69
 1449. UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 67
 1450. UCHWAŁA NR XXIX/246/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 66
 1451. UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 65
 1452. UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV- 2
  Wyświetleń: 64
 1453. UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 61
 1454. UCHWAŁA NR XXX/248/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 59
 1455. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2020
  Wyświetleń: 57
 1456. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 57
 1457. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXI Sesja Rady Gminy Walce 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 1458. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 55
 1459. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 55
 1460. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o zmienie pozwolenia zintegrowanego dla GoodMills Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 54
 1461. UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 52
 1462. UCHWAŁA NR XXVIII/237/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 51
 1463. UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 49
 1464. UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 47
 1465. Zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań...
  Wyświetleń: 47
 1466. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 46
 1467. UCHWAŁA NR XXX/256/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021
  Wyświetleń: 46
 1468. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 46
 1469. XXX Sesja Rady Gminy Walce w dniu 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 45
 1470. UCHWAŁA NR XXX/249/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 44
 1471. UCHWAŁA NR XXX/250/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 44
 1472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 42
 1473. Zarządzenie nr Or.0050.150.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2020 r. w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 40
 1474. UCHWAŁA NR XXX/255/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 Na
  Wyświetleń: 39
 1475. Zarządzenie Nr Or.0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 r
  Wyświetleń: 39
 1476. Zarządzenie Nr Or 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 38
 1477. UCHWAŁA NR XXX/252/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 35
 1478. Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 35
 1479. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok - kopia
  Wyświetleń: 34
 1480. Uchwała Nr XXXI/262/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 33
 1481. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 1482. Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 24
 1483. Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
  Wyświetleń: 24
 1484. Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 24
 1485. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.04.2021
  Wyświetleń: 24
 1486. Zarządzenie Nr Or 0050.115.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 24
 1487. Zarządzenie Nr Or.OO50.118.2O2O Wójta Gminy Walce z dnia 19-10-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 24
 1488. Obwieszczenie Nr Or.0050.116.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 23
 1489. Uchwała Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O
  Wyświetleń: 23
 1490. Zarządzenie Nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu In-westycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 23
 1491. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 22
 1492. Uchwała Nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 22
 1493. Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 22
 1494. Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 22
 1495. Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 22
 1496. Zarządzenie Nr Or.0050.119.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29-03-2021 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020w Gminie Walce
  Wyświetleń: 22
 1497. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 22
 1498. Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 21
 1499. Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 20
 1500. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 20
 1501. Zarządzenie Nr Or.0050.121.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 20
 1502. Uchwała Nr XXXII/268/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 19
 1503. Zarządzenie Nr Or.0050.108.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 18
 1504. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 17
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-09-2020 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce
  Wyświetleń: 17
 1506. Zarządzenie Nr Or.0050.106.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków gminy Walce
  Wyświetleń: 16
 1507. Zarządzenie Nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 16
 1508. Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 16
 1509. Zarządzenie Nr Or.0050.137.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 1510. Zarządzenie Nr Or.0050.138.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 1511. Zarządzenie Nr Or 0050.140.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 14
 1512. Zarządzenie Nr Or.0050.136.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 14
 1513. Zarządzenie Nr Or.0050.139.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
  Wyświetleń: 14
 1514. Zarządzenie Nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 13
 1515. Zarządzenie Nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 12
 1516. Zarządzenie Nr Or.050.134.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 12
 1517. Ponowne wyłożenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - 2 EDYCJA
  Wyświetleń: 11
 1518. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 11
 1519. Zarządzenie Nr Or.0050.123.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 11
 1520. Zarządzenie Nr Or.0050.125.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 03-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 11
 1521. Zarządzenie Nr Or.0050.127.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Walce
  Wyświetleń: 11
 1522. Zarządzenie Nr Or.0050.131.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 11
 1523. Zarządzenie Nr Or.0050.124.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 roku
  Wyświetleń: 10
 1524. Zarządzenie Nr Or.0050.126.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 10
 1525. Zarządzenie Nr Or.0050.130.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 10
 1526. Zarządzenie Nr Or.0050.29A.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2021 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  Wyświetleń: 10
 1527. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 9
 1528. Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-02-2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
  Wyświetleń: 9
 1529. Zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-01-2021 w sprawiew sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 9
 1530. Zarządzenie Nr Or.0050.128.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniemoraz materiałami informacyjnymi
  Wyświetleń: 9
 1531. Zarządzenie Nr Or.0050.129.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowejGminy Walce
  Wyświetleń: 9
 1532. Zarządzenie Nr Or.0050.132.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1533. Zarządzenie Nr Or.0050.135.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1534. Zarządzenie Nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1535. Zarządzenie Nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1536. Zarządzenie Nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 9
 1537. Zarządzenie Nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-04-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w  Walcach
  Wyświetleń: 9
 1538. Zarządzenie Nr Or. 0050.10.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-01-2021 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 8
 1539. Zarządzenie Nr Or.0050.133.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 8
 1540. Zarządzenie Nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1541. Zarządzenie Nr Or.0050.21.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-03-2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 8
 1542. Zarządzenie Nr Or.0050.22.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1543. Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku
  Wyświetleń: 8
 1544. Zarządzenie Nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1545. Zarządzenie Nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 8
 1546. Zarządzenie Nr Or.0050.35.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1547. Zarządzenie Nr Or.0050.36.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1548. Zarządzenie Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walceza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 8
 1549. Zarządzenie Nr Or.0050.13.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonegodo przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Walcach.
  Wyświetleń: 7
 1550. Zarządzenie Nr Or.0050.39.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 7
 1551. Zarządzenie Nr Or.0050.9.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 7
 1552. Zarządzenie Nr OR.0052.34.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacjaw Walcach za 2020 rok
  Wyświetleń: 7
 1553. Obwieszczenie Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 6
 1554. Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 6
 1555. Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 6
 1556. Zarządzenie Nr Or 0050.16.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 6
 1557. Zarządzenie Nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 10-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1558. Zarządzenie Nr Or.0050.18.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 6
 1559. Zarządzenie Nr Or.0050.19.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1560. Zarządzenie Nr Or.0050.23.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1561. Zarządzenie Nr Or.0050.24.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 6
 1562. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłat za zajęcie tych nieruchomości i w sprawie określenia warunków zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Walce oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 6
 1563. Zarządzenie Nr Or.0050.32.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 6
 1564. Zarządzenie Nr Or.0050.38.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntową
  Wyświetleń: 6
 1565. Zarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 21-01-2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w  powszechnym spisie w 2021 r
  Wyświetleń: 6
 1566. Zarządzenie Nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1567. Zarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6
 1568. Zarządzenie Nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1569. Zarządzenie Nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 1570. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2
Wersja XML