Biuro Projektowo - Budowlane inż. Józef Wilczek

 

48-250 Głogówek ul. 3 Maja 16 tel.fax. 437-25-69

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45100000-8

 

Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7

 

Roboty remontowe i renowacyjne

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Wymiana utwardzenia placu wokól kościoła

ADRES INWESTYCJI

:

Rzokochów

INWESTOR

:

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Katarzyny

ADRES INWESTORA

:

Rozkochów ul. Wiejska 47-344 Walce

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

2009-01-22

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 2009-01-22, przeszacowano dnia 2009-03-31

 

Data zatwierdzenia

Kościól Rozkochów plac.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

1

Utwardzenie nawierzchni wokól kościoła

1

6

Kościól Rozkochów plac.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Utwardzenie nawierzchni wokól kościoła

1 d.1

D.01.00.00

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie

m2

 

 

 

 

620

m2

620.000

 

 

 

 

 

RAZEM

620.000

2 d.1

D.02.00.00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

 

 

 

 

620

m2

620.000

 

 

 

 

 

RAZEM

620.000

3 d.1

D.02.00.00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7

m2

 

 

 

 

620

m2

620.000

 

 

 

 

 

RAZEM

620.000

4 d.1

D.02.00.00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

 

 

 

 

620

m2

620.000

 

 

 

 

 

RAZEM

620.000

5 d.1

D.03.00.00

Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 

 

 

 

320*0.10

m2

32.000

 

 

 

 

 

RAZEM

32.000

6 d.1

D.03.00.00

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 

 

 

 

620

m2

620.000

 

 

 

 

 

RAZEM

620.000