Biuro Projektowo - Budowlane inż. Józef Wilczek

 

48-250 Głogówek ul. 3 Maja 16 tel.fax. 437-25-69

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45100000-8

 

Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7

 

Roboty remontowe i renowacyjne

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Wymiana pokrycia dachowego kościoła

ADRES INWESTYCJI

:

Rzokochów

INWESTOR

:

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Katarzyny

ADRES INWESTORA

:

Rozkochów ul. Wiejska 47-344 Walce

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

2009-01-22

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 2009-01-22, przeszacowano dnia 2009-03-31

 

Data zatwierdzenia

Kościól Rozkochów dach.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

1

Remont pokrycia dachu

1

16

Kościól Rozkochów dach.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Remont pokrycia dachu

1 d.1

B.01.00.00

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo

m2

 

 

 

 

(18.11+14.115)/2*9.45*2

m2

304.526

 

 

 

10.55*1.10*2

m2

23.210

 

 

 

(9.06+5.88)/2*6.90*2

m2

103.086

 

 

 

(9.57*6.45)/2

m2

30.863

 

 

 

(3.54*5.00)/2*2*2

m2

35.400

 

 

 

(4.47*3.80)/2*2

m2

16.986

 

 

 

(6.20*3.80)/2*2

m2

23.560

 

 

 

4.97*1.00*2+8.40*1.0*2

m2

26.740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

2 d.1

B.01.00.00

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

m

 

 

 

 

50

m

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

3 d.1

B.01.00.00

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

m

 

 

 

 

50.00

m

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

4 d.1

B.01.00.00

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

m

 

 

 

 

50.00

m

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

5 d.1

B.01.00.00

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu

m2

 

 

 

 

165

m2

165.000

 

 

 

 

 

RAZEM

165.000

6 d.1

B.01.00.00

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm

m2

 

 

 

 

564.371

m2

564.371

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

7 d.1

B.02.00.00

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania

m2

 

 

 

 

564.371

m2

564.371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

8 d.1

B.01.00.00

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 

 

 

 

112.50

m2

112.500

 

 

 

 

 

RAZEM

112.500

9 d.1

B.03.00.00

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

 

 

 

 

564.371

m2

564.371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

10 d.1

B.02.00.00

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

 

 

 

 

564.371

m2

564.371

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

11 d.1

B.03.00.00

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę

m2

 

 

 

 

564.371

m2

564.371

 

 

 

 

 

RAZEM

564.371

12 d.1

B.03.00.00

Wykonanie koszy aluminiowych pogłębionych

m

 

 

 

 

22

m

22.000

 

 

 

 

 

RAZEM

22.000

13 d.1

B.03.00.00

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3

m3

 

 

 

 

0.60*0.60*1.90*2

m3

1.368

 

 

 

 

 

RAZEM

1.368

14 d.1

B.03.00.00

Obróbka kominów

m

 

 

 

 

6

m

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

15 d.1

B.03.00.00

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem

m

 

 

 

 

18.11*2+9.57+9.06+9.06

m

63.910

 

 

 

 

 

RAZEM

63.910

16 d.1

B.03.00.00

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m

m2

 

 

 

 

550

m2

550.000

 

 

 

 

 

RAZEM

550.000