Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 390548-2013 z dnia 2013-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walce
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujący zakres prac: 1) Pompownia sieciowa ścieków PZ-1 zamontowana w podziemnej komorze z polimerobetonu ø 1500 mm wraz z zasilaniem energetycznym; 2) Kanalizacja...
Termin składania ofert: 2013-10-11

Numer ogłoszenia: 393840 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390548 - 2013 data 26.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 77 4660108, 77 4667553, fax. 77 4660784.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: