Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
 


DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 


DOCWyjaśnienia do SIWZ -odpowiedź na pytanie 1.doc
 


DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej - załącznik 2a do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCWykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCProjekt umowy - załącznik nr 6.doc
PDFPrzedmiar robót - koszty kwalifikowane - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
PDFPrzedmiar robót - koszty niekwalifikowane - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

Dokumentacja techniczna -  załącznik nr 8 do SIWZ
JPEGProjekt zagospodarowania terenu...jpeg
PDFOpis techniczny.pdf
PDFProfil podłużny.pdf
PDFProjekt budowlany.pdf
PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf

PDFSTOiWR- załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-07-08

 

Wersja XML