Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docDOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
DOCWyjaśnienia do SIWZ-odpowiedz na pytania,zmiana SIWZ - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.doc
 DOCOgłoszenie o zamówieniu-2010.doc
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik Nr 3a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy.doc
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2010-07-22
Wersja XML