Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 DOCOgłoszenie o przetargu.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik Nr 3a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej.doc
DOCZałącznik Nr 4 - Wykaz zamówień.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy.doc
DOCZałącznik Nr 6 - Wzór umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2010-07-13

 

Wersja XML