Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSIWZ.doc

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. 2a do SIWZ - oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ -wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc
DOCzał. nr 6 do SIWZ- projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia sieć wodociagowa.pdf
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia kan sanit.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociagowej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- Wodociąg Stradunia.doc
JPEGStradunia woda 20-10-2007-mapa_01-1.jpeg
PDFStradunia woda 20-10-2007-profil.pdf
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz1.pdf
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz2.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- kanalizacja Stradunia.doc
JPEGStradunia kanalizacja 20-10-2007- mapa_01-1.jpeg
PDFStradunia kanalizacja 20-10-2007-profil.pdf
DOCSTWiOR-Kanalizacja sanitarna.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-04-30

 

Wersja XML