Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.doc
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ.doc
DOCOświadczenie Wykonawcyo spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCWykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCProjekt umowy z kartą gwarancyjną - załącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.doc
Dokumentacja projektowa rozbiórki i przebudowy stodoły - załącznik nr 8 do SIWZ
JPEGProjekt zagospodarowania.jpeg
PDF8.elewacje - inwentaryzacja.pdf
PDF7.elewacje.pdf
PDF6.konstrukcja ściany.pdf
PDF5.przekrój A - A.pdf
PDF4.dach.pdf
PDF3.rzut.pdf
PDF2.rzut fund..pdf
PDFOpis techniczny rozbiórki i przebudowy stodoły.pdf
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi - załącznik nr 9 do SIWZ
JPEGProjekt zagospodarowania terenu.jpeg
PDFZJAZD UTWARDZONY.pdf
PDFZJAZD PRZEZ CHODNIK POPRZECZNY.pdf
PDFZJAZD NIEUTWARDZONY.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW NIWELETY.pdf
PDFTABELA WYRÓWNAŃ.pdf
PDFSPECYFIKACJE WALCE ZAMKOWA.pdf
PDFPRZEKRÓJ WJAZD PODŁUŻNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ VII.pdf
PDFPRZEKRÓJ VI.pdf
PDFPRZEKRÓJ V.pdf
PDFPRZEKRÓJ IV.pdf
PDFPRZEKRÓJ III.pdf
PDFPRZEKRÓJ II.pdf
PDFPRZEKRÓJ I.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY WALCE ZAMKOWA.pdf
PDFPROFIL PODFŁUŻNY.pdf
PDFKRAWĘŻNIK 15X30 Z OPOREM I KOSTKĄ.pdf
PDFBIOZ CZĘŚĆ OPISOWA.pdf
PDFSTWiOR - rozbiórka i przebudowa części stodoły - załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
DOCSTWiOR -przebudowa drogi gminnej - załącznik nr 11 do SIWZ.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-03-02

 

Wersja XML