• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..html
HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Ogłoszenie  o zamówieniu:  PDFogłoszenieIKwalce1_02_1.pdf
SIWZ z Instrukcją dla wykonawców: DOCIDW_Inzynier-Walce 03_02_2010.doc
Opis przedmiotu zamówienia: PDFOPZ_IK_Walce_04_02_2010_.pdf
Streszczenie studium wykonalności: PDFPodsumowanie SW_Walce.pdf 
Wzór umowy: PDFUmowa_IK_Walce_03_03_2010.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2010-02-04
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4400885
w tym miesiącu: 39118
dzisiaj: 654