Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na www.doc
  

HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc
DOCzałączniok nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Smandzik
Data wytworzenia: 2009-11-17
Wersja XML