Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..htmlDOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 UWAGA !  publikacja wyjaśnień do SIWZ, publikacja zmiany treści SIWZ

DOCZmiana treści SIWZ.doc
HTMPrzedmiar robót uzupełniający.htm

DOCWyjaśnienia do treści SIWZ.doc
HTMPrzedmiar robót uzupełniający.htm
 HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.DOC
DOCformularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc
DOCoświadczenie - zał. nr 2 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót - zał. nr 3 do SIWZ.doc
DOCwykaz osób - zał. nr 4 do SIWZ.doc
DOCumowa - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr  6 do SIWZ - Przedmiary robót 
wymiana pokrycia dachowego przebudowa, utwardzenie placu
 HTMPrzedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ.htm  HTMPrzedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ.htm

Załącznik nr  7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
wymiana pokrycia dachowego przebudowa, utwardzenie placu
 PDFRZUT DACHU - rysunek do załącznika nr 7 do SIWZ.pdf
PDFprojekt budowlany - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
PDFELEWACJA 1 - rysunek do załącznika nr 7 do SIWZ.pdf
PDFELEWACJA 2 - rysunek do załącznika nr 7 do SIWZ.pdf
PDFELEWACJA 3 - rysunek do załącznika nr 7 do SIWZ.pdf
PDFELEWACJA 4 - rysunek do załącznika nr 7 do SIWZ.pdf
 
 PDFprojekt budowlany - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

 
Załącznik nr  8 do SIWZ - STWiOR
wymiana pokrycia dachowego przebudowa, utwardzenie placu
 PDFSTWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf  PDFSTWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

Podmiot udostępniający: Parafia Rzymskokatolicka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Smandzik
Data wytworzenia: 2009-09-22

 

Wersja XML