Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 DOCWyjaśnienie treści SIWZ.doc
 HTMLogłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2009-09-17

 

Wersja XML