Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 


 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc


DOCWyjaśnienie 3.doc


UWAGA ! zmiana ogłoszenia tj. terminu składania ofert, publikacja wyjaśnień do SIWZ, publikacja zmiany treści SIWZ

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..html

DOCWyjaśnienia 1.doc - Wyjaśnienia do treści SIWZ
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OIENNEJ.pdf -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego robót budowlanych
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego robót budowlanych
PDFSCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ.pdf -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego branży elektrycznej
DOCWyjaśnienia 2.doc - Wyjaśnienia do treści SIWZ

DOCZmiana treści SIWZ.doc
 

poniżej załącznik nr 7 do SIWZ (dodane pliki w związku ze zmianą treści SIWZ)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OIENNEJ.pdf
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf
PDFSCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ.pdf
 HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.DOC
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie- załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCwykaz wykonanych robót - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCwykaz osób- załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCProjekt umowy wraz z kartą gwarancyjną - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ
JPEG1.jpeg
JPEG2.jpeg
JPEG3.jpeg
JPEG4.jpeg
JPEG5.jpeg
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 do SIWZ
DOCOpis techniczny projektu - ogólny.doc
PDFOpis techniczny - instalacja wod kan.pdf
PDFOpis Techniczny - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
PDFE - PIĘTRO.pdf
PDFE - PRZYZIEMIE.pdf
PDFCO PRZYZIEMIA.pdf
PDFCO PIWNICE.pdf
PDFCO PIĘTRO.pdf
PDFWOD KAN PRZYZIEMIA.pdf
PDFWOD KAN PIWNIC.pdf
PDFWOD KAN PIĘTRA.pdf
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 1..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 2..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 3..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 4..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 5..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 6..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 7..jpeg
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 8..jpeg
STWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ 
PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA BIAŁA - STRADUNIA.pdf
PDF_SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - STRADUNIA.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - STRADUNIA.pdf
PDFB.01.POKRYCIE DACHU - STRADUNIA.pdf
PDFB.02.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - STRADUNIA.pdf
PDFB.03.SUFITY PODWIESZANE - STRADUNIA.pdf
PDFB.04.TYNKI - STRADUNIA.pdf
PDFB.05.POSADZKI - STRADUNIA.pdf
PDFB.06.ROBOTY MALARSKIE - STRADUNIA.pdf
PDFB.07.ROBOTY DODATKOWE - STRADUNIA.pdf
PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - STRADUNIA.pdf
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - STRADUNIA.pdf
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - STRADUNIA.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2009-08-26


 

Wersja XML