Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.DOC
DOCformularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót- załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCWykaz osób - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCumowa z kartą gwarancyjną - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
PDFprzedmiar robót - atap I - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFprzedmiar robót - wjazd na drogę powiatową - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPlan sytuacyjny 1.pdf
PDFProfil 1.pdf
PDFPrzekroje konstrukcyjne 1.pdf
PDFPrzekroje poprzeczne.pdf
PDFSTWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 08-04-2009 r.
Wersja XML