• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.DOC
DOCformularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCoswiadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCWykaz osób - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCumowa - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
PDFPRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFIL ROZKOCHÓW.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Wyspa.pdf
PDFROZKOCHÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFSTWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 


DOCInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 09-04-2009 r.

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4392265
w tym miesiącu: 30498
dzisiaj: 128