Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )

Wójt Gminy Walce
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki STAR o numerze rejestracyjnym OPG 014H, rok produkcji 1977, nr silnika 72456,
nr podwozia - nadwozia 61887, pojemność silnika 4680, ilość miejsc – 3

Cena wywoławcza netto wynosi 2 200 zł
Postąpienie wynosi 22 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2009 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł w kasie Urzędu Gminy w Walcach, w terminie do dnia 09.06.2009 r. godz. 10.00.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077/4660108.
Samochód można oglądać w strażnicy OSP Stradunia po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wójt
mgr Bernard Kubata
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Smandzik
Data wytworzenia: 14-05-2009 r.

Wersja XML