Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.doc
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCwykaz osób - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCwzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
PDFPrzedmiar - załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
PDFMapa.pdf
PDFSTWiOR I.pdf
PDFSTWiOR II.pdf
PDFSTWiOR III.pdf
PDFSTWiOR IV.pdf
PDFSTWiOR V.pdf
PDFSTWiOR VI.pdf
PDFSTWiOR VII.pdf
 


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 


HTMLZP-403 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 02-04-2009 r.
Wersja XML