Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP


Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Walcach
-------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Walce informuje, że ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego (poniżej 14 tys. €) na „Budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap II (ul. Sienkiewicza) w Walcach”.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pok. nr 12, tel. 077/4660108, fax 077/4660784, e-mail: inwestycje@walce.pl w terminie do dnia 08.05.2009 r. oraz poniżej:

DOCProjekt umowy

DOCPrzedmiar robót

- DOCZapytanie ofertowe
 

 

 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2009-04-29

Wersja XML