Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie , art. 22 i 24 ustawy.doc
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc 
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc
DOCZawiadomienie o wniesionym proteście.doc
JPEGTekst protestu.jpeg
DOCRozstrzygnięcie protestu.doc
DOCWyjaśnienie treści SIWZ.doc
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 04-09-2008 r.

 

Wersja XML