Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.doc
DOCZałącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc
DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty  Walce

Informację wytworzył(a) lub

za treść odpowiada:

Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 19-06-2008 r.
Wersja XML