Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)

DOCogłoszenie.doc
DOCSIWZ.doc
załącznik nr 1 do SIWZ DOCFormularz ofertowy.doc
załącznik nr 2 do SIWZ DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc
załącznik nr 3 do SIWZ DOCWykaz wykonanych robót.doc
załącznik nr 4 do SIWZ DOCumowa.doc
załącznik nr 5 do SIWZ PDFPrzedmiar robót.pdf
załącznik nr 6 do SIWZ PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
PDFopis wykonawczy.pdf
PDFPlan sytuacyjny.pdf
PDFProfil.pdf
PDFPrzekroj konstrukcyjny.pdf
PDFPrzekrojepoprzeczne1.pdf
PDFPrzekrojepoprzeczne2.pdf

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

RTFZP 403 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.rtf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 08-05-2008 r.
Wersja XML