Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.doc
zalącznik nr 1 do SIWZ  DOCFormularz ofertowy.doc
zalącznik nr 2 do SIWZ  DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc
zalącznik nr 3 do SIWZ  DOCWykaz wykonanych robót.doc
zalącznik nr 4 do SIWZ  DOCumowa.doc
zalącznik nr 5 do SIWZ  XLSPrzedmiar robót.xls
zalącznik nr 6 do SIWZ  PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Poniższe załączniki dotyczą całości inwestycji, przedmiotem przetargu jest część oznaczona jako "odcinek I -szy"

JPEGPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.jpeg
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFPRZEKROJE POPRZECZNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
RTFZP 403.rtf

Podmiot udostępniający: Gmina Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2008-04-29
Wersja XML