• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)

PDFZP -400 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
PDFzałącznik nr 2 - oświadczenie.pdf
PDFzałącznik nr 3- projekt umowy.pdf
PDFzałącznik nr 4- wykaz wykonanych robót.pdf
PDFzałącznik nr 5 -wykaz osób.pdf
PDFzałącznik nr 6 - wykaz narzędzi.pdf
PDFProjekt budowlany.pdf
PDFPrzedmiary robót.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych metryka.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych TS 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych TS 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych TS 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych TS 03.00 - Roboty technologiczne.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych TS 04.00 - Roboty elektryczne.pdf
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

informację wytworzył(a): Jan Śmiech
za treść odpowiada: Jan Śmiech
data wytworzenia: 12-07-2007
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4414796
w tym miesiącu: 53029
dzisiaj: 1656

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1