Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2009 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 4 778 837 zł
Subwencja wyrównawcza i równoważąca  1 861 052 zł
Dotacje na zadania zlecone 759 212 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 212 000 zł
Dotacje ze środków Unii Europejskiej 6 703 999 ,67 zł. w tym na zadania bieżące 93 063,67 zł. i inwestycyjne 6 610 936 zł  

Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
Data wytworzenia: 27-01-2010 r.
Wersja XML