Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2005 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.206.214 zł
Subwencja wyrównawcza 1.627.016 zł
Dotacje na zadania zlecone 578.614 zł
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.402 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 749.759 zł

opracowała Urszula Szczęśniak
Wersja XML