• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2005 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.206.214 zł
Subwencja wyrównawcza 1.627.016 zł
Dotacje na zadania zlecone 578.614 zł
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.402 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 749.759 zł

opracowała Urszula Szczęśniak
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4395765
w tym miesiącu: 33998
dzisiaj: 3628