Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2007 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.683.593 zł
Subwencja wyrównawcza 1.557.094 zł
Dotacje na zadania zlecone 839.838 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 617.383 zł

Urszula Szczęśniakinformację wytworzył(a): Urszula Szczęśniak
za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
data wytworzenia: 28-01-2008 r.
Wersja XML