Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2004 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.059.886 zł
Subwencja wyrównawcza 1.870.490 zł
Dotacje na zadania zlecone 402.186 zł
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.357 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 110.0000 zł

opracowała Urszula Szczęśniak
Wersja XML