Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2006 r.

Dług publiczny:

 • kredyty i pożyczki - 2.123.611,26 zł
 • pożyczka na prefinansowanie zadania "budowa kanalizacji sanitarnej wsi Walce I etap" 143.396,67 zł.


  informację wytworzył(a): Urszula Szczęśniak
  za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
  data wytworzenia: 06-02-2007 r.
Wersja XML