• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan na dzień 31-12-2006 r.

Dług publiczny:

 • kredyty i pożyczki - 2.123.611,26 zł
 • pożyczka na prefinansowanie zadania "budowa kanalizacji sanitarnej wsi Walce I etap" 143.396,67 zł.


  informację wytworzył(a): Urszula Szczęśniak
  za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
  data wytworzenia: 06-02-2007 r.
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415454
w tym miesiącu: 53687
dzisiaj: 280

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1