• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska 2

Referaty i stanowiska

DOCStruktura organizacyjna Urzędu Gminy Walce

1. Wójt : mgr Bernard Kubata

2. Sekretarz : mgr Ilona Wyciślok

3. Referat Organizacyjny :

 

4. Referat Finansowy :
    Skarbnik Gminy : Urszula Szczęśniak:


5. Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa :
    Kierownik - Jerzy Mikus:

 

6. Referat Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Gruntami : 

 

7. Urząd Stanu Cywilnego: z-ca kierownika  mgr Sybilla Florek


8. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu
 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4395545
w tym miesiącu: 33778
dzisiaj: 3408