Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji  
http://www.ksrgip.com.pl/  zostało powołane z inicjatywy władz lokalnych (samorządowych) celem wykorzystania i wypromowania możliwości i walorów naszego regionu. Za zgodą Rad samorządów terytorialnych stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu (nr KRS 20000 74253) i tym samym uzyskało osobowość prawną w dniu 26 maja 2000 roku. 19 grudnia 2000 roku na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia podjęto m.in. uchwałę dotyczącą powołania
z dniem 1 stycznia 2001 roku Biura Stowarzyszenia, które realizuje politykę działań Zarządu.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest m. in. pobudzanie i koordynacja lokalnej aktywności gospodarczej, rozwój obszarów wiejskich i sektorów pozarolniczych, stworzenie wspólnej bazy informacji oraz skuteczne nawiązywanie kontaktów gospodarczych i promocji powiatu krapkowickiego.

Stowarzyszenie jest punktem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Posiada aktualną bazę ofert inwestycyjnych z obszaru gmin powiatu krapkowickiego, informacje nt. niezagospodarowanych terenów, informacje o warunkach inwestowania. Wspiera podmioty gospodarcze w kontaktach z władzami samorządowymi oraz instytucjami. Podejmuje wszechstronne działania promocyjne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie – organizuje comiesięczne Forum Gospodarcze. Stowarzyszenie aranżuje spotkania potencjalnych partnerów gospodarczych – głównie małych i średnich firm. Zgłasza kandydatury do uczestnictwa w konkursach o charakterze regionalnym i krajowym. Aktywnie współdziała z instytucjami wsparcia przedsiębiorczości w kraju i za granicą oraz władzami regionalnymi w zakresie współorganizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, giełd kooperacyjnych, misji gospodarczych itp.;

Stowarzyszenie zajmuje się głównie:

Pośrednictwem w zakresie kooperacji z firmami z kraju i z zagranicy;
Wyszukiwaniem obiektów i terenów do zagospodarowania dla pozyskanych krajowych
i zagranicznych inwestorów;
Pomocą w kontaktach z urzędami, związkami i innymi organizacjami;
Nakierowaniem działań na procesy integracji z Unią Europejską
Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji następujących celów statutowych:

Promocja regionu obejmującego obszar działania członków Stowarzyszenia.
Pobudzanie lokalnej aktywności gospodarczej.
Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i sektorów pozarolniczych.
Podejmowanie działań przygotowujących społeczność i gospodarkę lokalną do integracji z Unią Europejską.
Cele realizowane są poprzez następujące działania:

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów i działalność statutową.
Realizację programów gospodarczych mających na celu m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, wspomaganie przedsiębiorczości, rozwój terenów wiejskich, rozwój turystyki.
Realizację lokalnych programów ochrony środowiska.
Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów.
Aktywne oddziaływanie na otoczenie gospodarcze i kulturalne Powiatu.
Stworzenie, utrzymanie i aktualizacja wspólnej bazy informacji jako narzędzia do skutecznego nawiązywania kontaktów gospodarczych.
Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji.
Współpracę z mediami.KONTAKTKrapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
i Promocji w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 (II pietro , pok. 45)
tel. 77/ 44 67 131
tel./fax: 77/ 44 67130
biuro@ksrgip.com.pl
ksrgip@wp.pl
www.ksrgip.com.pl


powyższe informacje pochodzą ze strony: www.ksrgip.com.pl

Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji zakończyło realizację projektu pn.: Przewodnik Turystyczny Powiat Krapkowicki , Lipová - lázne i okolice.Jego celem jest popularyzacja miejsc atrakcyjnych turystycznie na szlaku: powiat krapkowicki – Lipová lázne. Zapraszamy do odwiedzania strony www.e-promocja.net i skorzystania z INFO - boksów w Krapkowicach oraz Lipová - lázne. Projekt został dofinansowany ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów (SPF) programu PL2003/005-078 dla PHARE CBC Polska-Czechy 2003.
DOCPrzewodnik Turystyczny info- promocja projektu.doc


Wersja XML