Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach

adres:

47-344 Walce
ul. Zamkowa 85
tel. (077) 4 660 111, 4 660 999

Rada Gminy w Walcach uchwałą nr XXI/134/04 z 30 lipca 2004 roku zadeklarowała ująć w budżecie Gminy na 2005 rok zadanie pt. zakup ultrasonografu z oprzyrządowaniem dla SPOZ w Walcach

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach DOCUchwała Nr XXIII,138,04 z dnia 18 pażdziernika 2004.doc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2004 r.
DOCUchwała Nr XXX,195,05 z 25 kwietnia 2005 r..doc
DOCbilans - SPOZ 2004.doc
DOCInformacja dodatkwa - SPOZ 2004.doc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2005 r.
DOCUchwała Nr XLII,266,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc
DOCbilans - SPOZ 2005.doc
DOCInformacja dodatkwa - SPOZ 2005.doc
DOCRach. zysków i strat SPOZ 2005.doc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2006 r.
DOCUchwała Nr VI,46,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2008 r.
DOCZarządzenie 0151,8,2009 z dnia 26 marca 2009 r..doc
 

Wersja XML