Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach

ul. Zamkowa 87
47-344 Walce

tel. 77 4660 660

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach:  Sylwester Klimowicz

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach zaspakaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin.


Uchwały dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

1. ustalenie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach DOCUchwała Nr XXVI,162,04 z dnia 29 grudnia 2004 r.doc

2. zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywianiaDOCUchwała Nr XLVII,298,06 z dnia 23 października 2006 r..doc

3. statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach DOCUchwała Nr XLVII,299,06 z dnia 23 października 2006 r..doc

4.szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania DOCUchwała Nr XI,81,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc

Wersja XML