Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2013

1. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2013 rok.pdf

2. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce.pdf

3. PDFUchwała nr XXIII.147.2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

4. PDFUchwała nr XXIII.148.2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf

5. PDFOpinia Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce.pdf

6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2013 r.:
    PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 31 marca 2013 roku.pdf

7. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2013 r.:
    PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2013 roku.pdf

8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2013 r.:
    PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 września 2013 roku.pdf

9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2013 rok:
    PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 maja 2014 r.pdf

 

 

Wersja XML