Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2011

 1. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2011-2020.pdf
   
 2. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Walce.pdf
   
 3. PDFUchwała Nr III,8,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2011 rok
   
 4. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Walce.pdf
   
 5. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce.pdf
   
 6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2011r.
  JPEGBudżet Gminy Walce za I kwartał 2011r..jpeg   
  JPEGBudżet Gminy Walce za I kwartał 2011r. (2).jpeg
   
 7. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2011 r.
  PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2011 roku.pdf  
   
 8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2011 r.
  PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 września 2011 roku.pdf
   
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2011 r.
  PDFZarządzenie nr Or_0050_26_2012 z dnia 23 maja 2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Wojta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 5 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
  PDFZałącznik nr 6 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2012 z dnia 23.05.2012 r..pdf
   
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
Data wytworzenia: 2011-07-22

 

Wersja XML