Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od nieruchomości

Aktualne uchwały:

PDFUchawała nr XV.122.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 listopada 2019 w sprawie określena wysokości staek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.152.2016 z 23.11.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.75.2015 w spr. określenia wzorów formularzy.pdf
PDFUchwała Nr X.75.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy.pdf
DOCuchwała nr XII,98,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


Aktualne formularze:

IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3

DN-1
ZDN-1
ZDN-2

 

Obowiązujące do czerwca 2019r.:

DOCDN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.doc
DOCIN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.doc


Uchwały i formularze, które utraciły moc:

PDFUchwała Nr XXXIV.305.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf utraciła moc

PDFUchwała Nr XXVII.238.2017 z 22 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf utraciła moc

PDFUchwała Nr XVIII.150.2016 z 23.11.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r..pdf  utraciła moc

PDFUchwała Nr X.73.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku.pdf  utraciła moc

PDFUchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  utraciła moc

PDFUchwała Nr XXI.140.2012 z dnia 21 listopada 2012r..pdf w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  utraciła moc

PDFUchwała Nr XXX.207.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok   utraciła moc

PDFUchwała Nr XXXIX,265,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   utraciła moc

PDFUchwała Nr XXX,213,09 z dnia 24 listopada 2009 r..pdf  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   utraciła moc

DOCUchwała Nr XX,159,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   utraciła moc

DOCUchwała Nr XX,161,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego   utraciła moc

DOCuchwała nr XII,97,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   utraciła moc

DOCuchwała nr XII,100,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego   utraciła moc

DOCUchwała Nr II,6,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   utraciła moc

DOCUchwała nr XXV.155.04 z dnia 07 grudnia 2004 r..doc w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.   utraciła moc

DOCuchwała nr XXV.157.04 z dnia 07 grudnia 2004 .doc  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2005.  utraciła moc.

W 2006 roku obowiązuje cena żyta wynosząca 27,88 za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2005 roku (monitor Polski nr 62 poz. 867)  utraciła moc

[file,id_cms='4754',type='attachment']  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego   utraciła moc

DOCUchwała nr XXV.158.04 z dnia 07 grudnia 2004 .doc  w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach.   utraciła moc 

Wersja XML