Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010

PDFBernard Kubata - koniec kadencji 2006-2010 korekta.pdf
PDFKubata Bernard - Wójt Gminy.pdf
PDFBernard Kubata - Wójt Gminy.pdf
PDFKubata Bernard- Wójt Gminy.pdf
PDFKubata Bernard - Wójt Gminy.pdf
PDFKubata Bernard - Wójt gminy.pdf
PDFKubata Bernard - Wójt Gminy.pdf
PDFHelena Kochan - Zastępca Wójta.pdf
PDFHelena Kochan - Zastępca Wójta.pdf
PDFHelena Kochan - Zastepca Wójta.pdf
PDFHelena Kochan - Zastępca Wójta.pdf
PDFHelena Kochan - Zastępca Wójta.pdf
PDFUrszula Szczęśniak - Skarbnik Gminy.pdf
PDFUrszula Szczęśniak - Skarbnik Gminy.pdf
PDFUrszula Szczęśniak - Skarbnik Gminy.pdf
PDFUrszula Szczęśniak - Skarbnik Gminy.pdf
PDFBadura Antoni - Radny.pdf
PDFBadura Antoni - Radny.pdf
PDFBadura Antoni - Radny.pdf
PDFBadura Antoni - Radny.pdf
PDFBadura Antoni - Radny.pdf

PDFBrabańska Stefania - Radna.pdf
PDFBrabańska Stefania - Radna.pdf
PDFBrabańska Stefania - Radna.pdf
PDFBrabańska Stefania - Radna.pdf
PDFBrabańska Stefania - Radna.pdf

PDFGorek Anna - Radna.pdf
PDFGorek Anna - Radna.pdf
PDFGorek Anna - Radna.pdf
PDFGorek Anna - Radna.pdf
PDFGorek Anna - Radna.pdf
PDFGramala Margot - Radna.pdf
PDFGramala Margot - Radna.pdf
PDFGramala Margot - Radna.pdf
PDFGramala Margot - Radna.pdf
PDFGramala Margot - Radna.pdf
PDFKłosowski Leszek - Radny.pdf
PDFKłosowski Leszek - Radny.pdf
PDFKłosowski Leszek - Radny.pdf
PDFKłosowski Leszek - Radny.pdf
PDFKłosowski Leszek - Radny.pdf
PDFKopacz Jerzy - Radny.pdf
PDFJerzy Kopacz - Radny.pdf
PDFKopacz Jerzy - Radny.pdf
PDFKopacz Jerzy - Radny.pdf
PDFKopacz Jerzy - Radny.pdf
PDFKozok Elżbieta - Radna.pdf
PDFKozok Elżbieta - Radna.pdf
PDFKozok Elżbieta - Radna.pdf 
PDFKozok Elżbieta - Radna.pdf
PDFKozok Elżbieta - Radna.pdf
PDFWieczorek Darosław - Radny.pdf
PDFWieczorek Darosław - Radny.pdf
PDFWieczorek Darosław - Radny.pdf
PDFWieczorek Darosław - Radny.pdf
PDFWieczorek Darosław - Radny.pdf
PDFKubicz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFKubicz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFKubicz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFKubicz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFKubicz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFMalkowska Urszula - Radna.pdf
PDFMalkowska Urszula - Radna.pdf
PDFMalkowska Urszula - Radna.pdf
PDFMalkowska Urszula - Radna.pdf
PDFMalkowska Urszula - Radna.pdf
PDFMorawiec Piotr - Radny.pdf
PDFMorawiec Piotr - Radny.pdf
PDFMorawiec Piotr - Radny.pdf 
PDFMorawiec Piotr - Radny.pdf
PDFMorawiec Piotr - Radny.pdf
PDFNossol Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Józef - Wiceprzewodniczący Rady gminy.pdf
PDFNossol Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Paweł - Radny.pdf
PDFNossol Paweł - Radny.pdf
PDFNossol Paweł - Radny.pdf 
PDFNossol Paweł - Radny.pdf
PDFNossol Paweł- Radny.pdf
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf 
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFNossol Piotr - Przewodniczący Rady Gminy.pdf
PDFSzczepanek Romuald - Radny.pdf
PDFSzczepanek Romuald - Radny.pdf
PDFSzczepanek Romuald - Radny.pdf
PDFSzczepanek Romuald - Radny.pdf
PDFSzczepanek Romuald - Radny.pdf
PDFZenon Jędrzejczyk - Dyrektor PSP w Brożcu.pdf
PDFZenon Jędrzejczyk - Dyrektor PSP w Brożcu.pdf
PDFZenon Jędrzejczyk - Dyrektor PSP w Brożcu.pdf
PDFZenon Jędrzejczyk - Dyrektor PSP w Brożcu.pdf
PDFSylwia Michler - Dyrektor PP w Brożcu.pdf
PDFSylwia Michler - Dyrektor PP w Brożcu.pdf
PDFSylwia Michler - Dyrektor PP w Brożcu.pdf 
PDFSylwia Michler - Dyrektor PP w Brożcu.pdf
PDFMariola Triebler - Dyrektor PP w Walcach.pdf
PDFMariola Triebler - złożenie oświadczenia o zatrudnieniu małżonka.pdf
PDFMariola Triebler - Dyrektor PP w Walcach.pdf
PDFMariola Triebler - Dyrektor PP w Walcach.pdf 
PDFMariola Triebler - Dyrektor PP w Walcach.pdf
PDFMaria Żmija Glombik - Dyrektor GOK w Walcach.pdf
PDFMaria Żmija Glombik - Dyrektor GOK w Walcach.pdf
PDFGrzegorz Cebula - Dyrektor GOK w Walcach.pdf 
PDFGrzegorz Cebula - Dyrektor GOK w Walcach.pdf
PDFMaria Drescher - Dyrektor PSP w Straduni.pdf
PDFMaria Drescher - złożenie oświadczenia o zatrudnieniu małżonka.pdf
PDFMaria Drescher - Dyrektor PSP w Straduni.pdf
PDFMaria Drescher - Dyrektor PSP w Straduni.pdf 
PDFMaria Drescher -Dyrektor PSP w Straduni.pdf
PDFJolanta Sokołowska - Kierownik OPS w Walcach.pdf
PDFJolanta Sokołowska - Kierownik OPS w Walcach.pdf
PDFJolanta Sokołowska - Kierownik OPS w Walcach.pdf 
PDFJolanta Sokołowska - Kierownik OPS w Walcach.pdf
PDFJan Śmiech - Kierownik ZB Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf
PDFJan Śmiech - Kierownik ZB Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf
PDFJan Śmiech - Kierownik ZB Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf
PDFJan Śmiech - Kierownik ZB Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf
PDFJacek Czudek - Kierownik SPOZ w Walcach.pdf
PDFJecek Czudek - Kierownik SPOZ w Walcach.pdf 
PDFJacek Czudek - Kierownik SPOZ w Walcach.pdf
PDFJacek Czudek - Kierownik SPOZ w Walcach.pdf

PDFGizela Kunert - dyrektor PSP w Walcach.pdf
PDFGizela Kunert - dyrektor PSP w Walcach.pdf
PDFGizela Kunert - Dyrektor PSP w Walcach.pdf 
PDFGizela Kunert - Dyrektor PSP w Walcach.pdf

PDFGertruda Faszynka - Z-ca Kierownika USC.pdf
PDFGertruda Faszynka - Z-ca Kierownika USC.pdf 
PDFEdyta Garus - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf
PDFEdyta Garus - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf
PDFEdyta Garus - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf
PDFEdyta Garus - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf
PDFBernard Gałeczka - Dyrektor GZO w Walcach.pdf
PDFBernard Gałeczka - Dyrektor GZO w Walcach.pdf
PDFBernard Gałeczka - Dyrektor GZO w Walcach.pdf 
PDFBernard Gałeczka - Dyrektor GZO w Walcach.pdf
PDFAnna Morawiec - dyrektor PG w Walcach.pdf
PDFAnna Morawiec - dyrektor PG w Walcach.pdf
PDFAnna Morawiec - Dyrektor PG w Walcach.pdf 
PDFAnna Morawiec - Dyrektor PG w Walcach.pdf
 
 
 
  

informację wytworzył(a): osoby zobowiązane do składania oświadczeń
za treść odpowiada: osoby zobowiązane do składania oświadczeń
data wytworzenia: XII 2006 / I, IV 2007

 

Wersja XML