Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2020 r.

● kredyty i pożyczki – 3.768.578,98 zł
● udzielone poręczenia – 276.103,00 zł

Wersja XML