Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystąpienia, stanowiska

1. Opinia Rady Gminy w Walcach do wydanej decyzji Dyrektora Opolskiego Odziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu DOCUchwała nr XIX,117,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc

2. Opinia Rady Gminy w Walcach na temat przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach DOCUchwała Nr XXIII,139,04 z dnia 18 pażdziernika 2004 r..doc

3. Opinia Rady Gminy w Walcach na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.DOCUchwała Nr XXIV,149,04 z dnia 12 listopada 2004r..doc

4. stanowisko Rady Gminy w Walcach w sprawie konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny"DOCUchwała Nr XXIX,180,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc

5. Wyrażenie poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału KonstytucyjnegoDOCUchwała Nr XXXI,199,05 z 23 maja 2005 r..doc

6.  Zaopiniowanie projektu planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w ZdzieszowicachDOCUchwała Nr IV,28,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc

7. Opinia Rady Gminy  Walce  w sprawie likwidacji SPZOZ w Krapkowicach DOCUchwała Nr XVI,132,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc

8. Opinia Rady Gminy  Walce  w sprawie likwidacji SPZS P-R w Kup DOCuchwała Nr XVIII,151,08 z dnia 11 września 2008 r..doc

9. Opinia Rady Gminy  Walce  w sprawie zmiany uchwały  Rady  Powiatu dot. likwidacji SPZOZ w Krapkowicach DOCUchwała Nr XXII,175,09 z dnia 30 stycznia 2009 r..doc

10. Opinia Rady Gminy  Walce  w sprawie wyrażenia opinii przekształcenia poprzez likwidację SWS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach  DOCUchwała Nr XXX,217,09 z dnia 24 listopada 2009 r..doc

11. Opinia Rady Gminy Walce w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SPZ Szpitali Pulmologiczno-Reumatologicznych w Kup DOCuchwała Nr XXXIII,233,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc

12.  Poparcie budowy zbiornika "Racibórz Dolny" zbiornika zapasowego "Kotlarnia" oraz przyspieszenia prac z tym związanych DOCUchwała Nr IV,20,2011z dnia 19 stycznia 2011 r..doc

 

Wersja XML