Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o stanie Gminy

1. Powierzchnia gminy - 69,29 km 2

2. Liczba mieszkańców – 5660 (stan na 31-12-2009 rok)

3. Liczba stanowisk - pracowników Urzędu Gminy Walce – 22 w przeliczeniu na pełne etaty ( 24 osób)

4. Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2009 rok
• Grunty ogółem – 231,8132 ha
• Budynki – 27
• Przystanki autobusowe – 16
• Zbiorniki p/poż – 6
• Samochody pożarnicze – 13

5. Zadłużenie – 626 953,26 zł. (stan na dzień 31-12-2009 r.)

6. Stan zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych za 2009 rok – 5,04 %


opracowali: Urszula Szczęśniak,  (27-01-2010 r.)
 

Wersja XML