Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy Walce - treść

Statut Gminy Walce został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Walce nr VI/31/03 z dnia 3 marca 2003 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 29 poz. 692 z 2003 roku:

DOCSTATUT GMINY WALCE.doc

 

Wersja XML