• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy Walce - treść

Statut Gminy Walce został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Walce nr VI/31/03 z dnia 3 marca 2003 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 29 poz. 692 z 2003 roku:

DOCSTATUT GMINY WALCE.doc

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415424
w tym miesiącu: 53657
dzisiaj: 250

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1